Những phát minh đáng kinh ngạc của Microsoft bạn có thể chưa biết
TTTĐ.VN - Bạn không thể nói hoặc sử dụng bàn phím vật lý ư? Bạn vẫn có thể kết nối được với người khác trên triết bị di động mà chỉ cần sử dụng... cử chỉ mắt....
Dành cho quảng cáo
1 2 3