Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch xử phạt Youtube vì vi phạm pháp luật quảng cáo
Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch cho biết Youtube phạm khá nhiều quy định của pháp luật Việt Nam về việc làm thủ tục thông báo dịch vụ quảng cáo và tồn tại...
Dành cho quảng cáo
1 2 3