50% khách đi buýt nhanh BRT bằng vé tháng
Sau hơn 15 ngày thu phí, tuyến buýt nhanh BRT vẫn là phương tiện giao thông công cộng thu hút người dân. Theo thống kê có tới 50% hành khách sử dụng vé tháng,...
Dành cho quảng cáo
1 2 3