Hơn 240.000 lượt khách đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
TTTĐ.VN- Theo ước tính 5 tháng đầu năm 2017, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã có trên 240.000 lượt khách đến tham quan (đạt 80% kế hoạch năm).
Dành cho quảng cáo
1 2 3