Để khoa học và công nghệ là động lực phát triển đất nước
TTTĐ.VN- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế...
Dành cho quảng cáo
1 2 3