Công bố biểu trưng chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
TTTĐ.VN Từ kết quả cuộc thi Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chọn biểu trưng...
Dành cho quảng cáo
1 2 3