Tiếp tục tăng giá các mặt hàng dầu, giữ nguyên giá xăng Ron 92 và E5
Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đầu mối thông báo về giá cơ sở ngày 19/1, theo đó chỉ điều chỉnh giá các mặt hàng ​dầu.
Dành cho quảng cáo
1 2 3