Chấn chỉnh việc xử lý thông tin ô nhiễm môi trường ở các địa phương
TTTĐ.VN - Liên quan đến thông tin một số địa phương “thiếu hợp tác” trong việc xác minh thông tin phản ánh về vấn đề ô nhiễm, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa...
Dành cho quảng cáo
1 2 3