Thủ tướng yêu cầu kỷ luật cá nhân vi phạm trong bổ nhiệm người nhà
TTTĐ.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về kết quả theo dõi, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của lãnh đạo tại một số địa phương, đơn vị.
Dành cho quảng cáo
1 2 3