Đồng chí Trần Đình Cảnh giữ chức Phó Ban Tổ chức Thành ủy
TTTĐ – Đồng chí Trần Đình Cảnh sẽ thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thất và được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Tổ chức Thành ủy.
Dành cho quảng cáo
1 2 3