Quốc Oai phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay
TTTĐ.VN – Theo kế hoạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn năm 2017 và phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào cuối năm...
Dành cho quảng cáo
1 2 3