Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo chiều sâu
TTTĐ – Ngành nông nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển hướng từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm nông...
Dành cho quảng cáo
1 2 3 4