Quyết tâm cao, tập trung nguồn lực để tăng tốc xây dựng nông thôn mới
TTTĐ.VN – “Qua đi kiểm tra và nghe báo cáo tôi thấy 4 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay nhưng các xã này đều còn khó khăn lắm. Do đó các đồng chí phải...
Dành cho quảng cáo
1 2 3 4