Mê Linh phấn đấu có thêm 3 xã về đích nông thôn mới
TTTĐ.VN – Được UBND TP Hà Nội giao chỉ tiêu năm nay phải hoàn thành 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nhưng huyện Mê Linh phấn đấu sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn...
Dành cho quảng cáo
1 2 3 4 5