Thanh Oai phải tăng tốc hơn trong xây dựng nông thôn mới!
TTTĐ - Đánh giá cao những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) mà huyện Thanh Oai đã đạt được trong những năm vừa qua nhưng Phó Bí thư Thường trực...
Dành cho quảng cáo
1 2 3 4 5