Sức mạnh khủng khiếp của hải đoàn tàu ngầm nguyên tử Mỹ đóng tại đảo Guam
Mỹ đang có 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles triển khai tại căn cứ hải quân Andersen trên đảo Guam. Đây là những tàu ngầm trang bị những tên lửa hành trình...
Dành cho quảng cáo
1 2 3