Thụy Điển: Nhân viên được phép về nhà làm "chuyện ấy" trong giờ làm việc
Người lao động ở một thị trấn của Thụy Điển có thể được phép về nhà làm "chuyện ấy" với bạn đời trong 1 giờ mà vẫn được trả lương. Đây là quy định nhằm tăng...
Dành cho quảng cáo
1 2 3