81 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam
TTTĐ.VN - Nhằm đánh giá những kết quả, thành tích đã đạt được, tìm ra nguyên nhân của sự hạn chế, thiếu sót trong Khóa IV, đề ra phương hướng và chương trình ho...
Dành cho quảng cáo
1 2 3