Văn phòng Chủ tịch nước phải hết sức quan tâm chất lượng tham mưu
TTTĐ - Chủ tịch nước lưu ý tập thể Văn phòng Chủ tịch nước cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cho Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.
Dành cho quảng cáo
1 2 3