Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX
HNP – Sáng 27/6, HĐND huyện Thanh Trì đã khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội...
Dành cho quảng cáo
1 2 3