Người mua nhà thiếu thông tin tại các dự án thế chấp ngân hàng

Cập nhật: 09:38 06/10/2016

Sau khi danh sách dự án BĐS thế chấp ở ngân hàng được công bố, người mua nhà mong chờ chủ đầu tư sẽ công khai các thông tin để người dân biết hướng xử lý.

Clip cùng chuyên mục