Ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ diễn ra như thế nào?

Cập nhật: 10:13 16/01/2017

Tân tổng thống Mỹ trải qua một ngày bận rộn với nhiều hoạt động như tuyên thệ, đọc diễn văn, xem diễu hành và kết thúc bằng tiệc khiêu vũ.

Clip cùng chuyên mục