Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

Cập nhật: 22:35 20/04/2017

Ngày 20-4, Đoàn giám sát số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Sở Thông tin – Truyền thông (TT-TT) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố.

Clip cùng chuyên mục