Khai mạc Hội nghị “Hà Nội 2017 – Hợp tác đầu tư và phát triển”

Sáng 25/6, Hội nghị “Hà Nội 2017 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển” chính thức khai mạc.