Tag
Xin chờ trong giây lát...

An toàn thực phẩm: Không chỉ một tháng hay một tuần

Thời sự 11/06/2024 07:59 82 lượt xem

TTTĐ - Trong những năm qua công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, đạt được những thành tích quan trọng trên các lĩnh vực.

Thực hiện Phạm Mạnh

Xem thêm: An toàn thực phẩm: Không chỉ làm một tuần hay một tháng

Video khác

Xem thêm