eMag azine
02/10/2023 07:00
Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng

02/10/2023 07:00

TTTĐ - Trong công tác đảng, chuyển đổi số là vấn đề quan trọng và cần thiết. Chuyển đổi số thành công sẽ góp phần hiện đại hóa, dân chủ hóa các hoạt động trong công tác Đảng hiện nay.

công tác Đảng

Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng

Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu khách quan diễn ra ở mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Trong công tác Đảng, chuyển đổi số là vấn đề quan trọng và cần thiết. Chuyển đổi số thành công sẽ góp phần hiện đại hóa, dân chủ hóa các hoạt động trong công tác Đảng hiện nay.

Sứ mệnh “đi trước, mở đường”

Chuyển đổi số trong công tác Đảng là vấn đề mới, chưa có nhiều mô hình để nghiên cứu, học tập nhưng cũng không thể chậm trễ. Với sứ mệnh “đi trước, mở đường”, các tổ chức Đảng xác định cần tiên phong trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và thực hành chuyển đổi số công tác Đảng mà trước hết là công tác quản lý và sinh hoạt Đảng.

Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng
Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về chuyển đổi số trong công tác đảng, Ban Bí thư ban hành Quyết định số 27/QĐ-TW ngày 10/8/2021 về chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 - 2025, trong đó nhấn mạnh chuyển đổi số, cải cách hoạt động của các cơ quan Đảng bằng số hóa là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết nhằm hiện đại hóa, minh bạch hóa công tác Đảng.

Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đề các chủ trương, đường lối về chuyển đổi số quốc gia, mà bản thân tổ chức Đảng cũng đang thực hiện quá trình chuyển đổi số nhằm thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác Đảng; Sử dụng thành tựu của công nghệ thông tin trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiện toàn tổ chức Đảng; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của cả tổ chức Đảng, của mỗi chi bộ và mỗi đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao tính tiên phong, tính chiến đấu của Đảng trong bối cảnh mới.

Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng

Để thực hiện tốt cải cách hành chính trong công tác Đảng cần có sự quyết tâm, nỗ lực, tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự quan tâm và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính của người đứng đầu các ban đảng cấp ủy các cấp; Ngoài ra cần sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy cơ sở trong quá trình liên hệ, thực hiện các thủ tục hành chính, phát hiện, bổ sung, đề xuất phương hướng giải quyết những điểm còn bất cập.

Ngày 4/10, T.Ư Đoàn tổ chức tọa đàm 'Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ'
Trung ương Đoàn tổ chức tọa đàm "Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ"

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác hành chính của tổ chức Đảng là giải pháp quan trọng góp phần vào sự thành công của công tác cải cách hành chính trong tổ chức xây dựng Đảng. Qua đó, nó giúp làm rõ quy trình, thủ tục nghiệp vụ công tác tổ chức, loại bỏ những quy trình, thủ tục lạc hậu, khắc phục cách làm tùy tiện, chưa khoa học của một số cấp ủy, cán bộ chuyên trách; Cụ thể hóa các khâu, các bước và nội dung của từng bước trong xây dựng tổ chức đảng và đảng viên sẽ giúp các Đảng bộ, chi bộ cơ sở nắm vững quy trình, thủ tục lập, giải thể chi bộ trực thuộc, quy trình, thủ tục bổ sung, chuẩn y cấp ủy viên; Quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, xóa tên, khai trừ đảng viên... Từ đó, việc này góp phần nâng cao uy tín của Đảng và các cấp ủy, tổ chức Đảng, đối đảng viên và quần chúng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng Đảng

Sổ tay đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ giúp các đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức Đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh. Phần mềm gồm các chức năng chính như: Sinh hoạt Đảng; Học tập nghị quyết; Tin tức và truyền thông; Văn kiện, tư liệu; Quản lý văn bản và tiện tích. Tất cả đều được thiết kế khoa học và dễ sử dụng.

Nhiều chi bộ quan tâm triển khai Sổ tay đảng viên điện tử
Nhiều chi bộ quan tâm triển khai Sổ tay đảng viên điện tử

Giống như một thư viện thu nhỏ, Sổ tay đảng viên điện tử sẽ hỗ trợ đảng viên tìm kiếm, xem và tải về các tài liệu, văn bản liên quan đến Đảng, các tài liệu nội bộ và có thể đánh dấu xem sau, rất thuận tiện cho đảng viên muốn xem lại văn kiện tư liệu sau này, giúp tiết kiệm tối đa thời gian truy cập thông tin.

Bên cạnh đó, không chỉ là kênh cung cấp các thông tin Đảng chính thống và mới nhất, Sổ tay đảng viên còn tích hợp công nghệ AI đọc tin tức, hỗ trợ người dùng theo dõi, cập nhật mọi tin tức hữu ích như trồng trọt, canh tác, sức khỏe…, có thể đánh dấu xem lại sau này. Thông qua Sổ tay đảng viên điện tử, các đảng viên sẽ dễ dàng tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng cũng như chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Trên phần mềm Sổ tay đảng viên, các đảng bộ, chi bộ… có thể tổ chức các cuộc thi học tập nghị quyết, văn kiện của Đảng, các bài học mà đảng bộ, chi bộ, đảng viên đúc rút từ thực tiễn cuộc sống dưới dạng các bài viết hoặc các câu hỏi trắc nghiệm giúp đảng viên tiếp cận và nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, đảng viên còn có thể theo dõi lịch sinh hoạt định kỳ. Cũng giống như lịch công tác Đảng, đảng viên ngoài việc theo dõi thông tin và được nhắc lịch thì còn có thể xem nội dung sinh hoạt và tài liệu sinh hoạt; Đồng thời, có thể góp ý, phản hồi, kiến nghị để các cấp ủy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng đảng viên một cách hiệu quả.

Với các Bí thư/Phó Bí thư/thư ký ở các Đảng bộ/chi bộ, Sổ tay đảng viên điện tử sẽ giúp quản lý toàn bộ các nghiệp vụ từ sinh hoạt đảng, học tập nghị quyết, quy định đến việc ghi nhận ý kiến, nguyện vọng và tương tác giữa đảng viên và đảng ủy các cấp.

Thông qua phần mềm, Đảng ủy, chi ủy có thể gửi thông báo tới đảng viên cũng như tổ chức họp chi bộ trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện... Phần mềm còn hỗ trợ cấp ủy cấp trên kiểm tra hoạt động của cấp ủy cấp dưới, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, làm thay đổi tư duy, nhận thức để mỗi cán bộ, đảng viên thấy được vai trò của mình trong tự học tập, thích ứng với chuyển đổi số.

Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng

Ngày 22/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 121-KH/TU về việc triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Việc triển khai thí điểm phần mềm tại 9 đơn vị không chỉ là dịp để Hà Nội rà soát cơ sở dữ liệu về cán bộ, đảng viên mà còn góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ thành phố Hà Nội hiện có hơn 470.000 đảng viên sinh hoạt tại hơn 16.000 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU, có 9 đơn vị, gồm: Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Hoài Đức, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội được chọn triển khai thí điểm trước khi mở rộng toàn thành phố. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, nên các Đảng bộ đã có cách làm sáng tạo, bài bản để triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm.

Thanh niên huyện Thanh trì hướng dẫn đảng viên cao tuổi sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử
Thanh niên huyện Thanh trì hướng dẫn đảng viên cao tuổi sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Đảng bộ phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) có 31 chi bộ tổ dân phố với 2.315 đảng viên đang sinh hoạt. Ngay sau khi Thành ủy, quận ban hành kế hoạch, Đoàn Thanh niên phường đã huy động gần 50 thanh niên xung kích hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng cho các đảng viên cao tuổi.

Đoàn viên thanh niên phường Hoàng Liệt đến từng chi bộ hướng dẫn các đảng viên cài đặt, sử dụng và đăng nhập phần mềm. Một số đảng viên cao tuổi không có điện thoại thông minh, không sử dụng mạng internet, đoàn viên thanh niên đăng ký trên hệ thống trước, rồi liên hệ với các thành viên trong gia đình hỗ trợ đăng nhập trên điện thoại. Nhờ đó, phường đã hoàn thành việc cài đặt tài khoản cho 100% đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong thông tin thêm, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thành ủy, quận đã ban hành kế hoạch và tập huấn cho khoảng 1.000 người, trong đó 1 bí thư chi đoàn hướng dẫn 1 bí thư chi bộ để hỗ trợ vì có nhiều đảng viên cao tuổi, việc ứng dụng công nghệ chậm. Vừa quyết liệt kiểm tra giám sát, quận vừa động viên kịp thời những đơn vị làm tốt, trong đó chi bộ nào hoàn thành sớm nhất được thưởng 2 triệu đồng, nên chỉ trong 2 ngày triển khai đã có 2 phường hoàn thành 100% việc cài đặt.

Là một trong 9 đơn vị được lựa chọn thí điểm triển khai lần này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Trong đó, kế hoạch phân công các Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở để tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, đảng viên chủ chốt. Đồng thời, Đảng ủy khối lập danh sách đảng viên thực hiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng

Ông Đặng Văn Cường - Bí thư chi bộ thôn Tiên Hội (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết: “Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc cung cấp một cách hệ thống, đầy đủ các bước quy trình sinh hoạt và tạo điều kiện để đảng viên được tiếp cận các thông tin về nội dung sinh hoạt sớm hơn, giúp cho việc đánh giá, tham gia ý kiến nhanh hơn, sâu sắc hơn, rút ngắn thời gian họp mà vẫn bảo đảm chất lượng.

Thông qua phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử giúp việc quản lý thông tin đảng viên dễ dàng hơn từ việc cập nhật thông tin đảng viên đến đăng ký và tham gia các hoạt động như: Học tập nghị quyết, xem các bản tin thông báo, nghiên cứu văn kiện và tư liệu... Đồng thời, Sổ tay đảng viên điện tử giúp tôi nâng cao trình độ chính trị, tiếp cận nhanh hơn, kịp thời hơn với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Thành ủy, Huyện ủy và Đảng ủy xã, để từ đó cùng cấp ủy chi bộ đưa ra định hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, được đảng viên đồng thuận và nhất trí cao”.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc cho biết: Việc triển khai ứng dụng phần mềm, bước đầu đạt kết quả tích cực, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai kế hoạch được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc, tạo sự thống nhất cao. Việc ứng dụng phần mềm được một số tổ chức Đảng và đồng chí bí thư chi bộ thực hiện trong sinh hoạt chi bộ, bước đầu mang lại nhiều tiện ích giúp chi ủy, chi bộ điều hành các cuộc họp khoa học, kịp thời, tiết kiệm thời gian, được đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Một số đảng bộ có cách làm sáng tạo, bài bản như lập danh sách đảng viên hiện có, đảng viên có điện thoại thông minh đủ điều kiện để cài đặt, thành lập các nhóm Zalo hỗ trợ việc cài đặt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cài đặt; Tỷ lệ đảng viên cài đặt phần mềm cao, trên 100% so với số đảng viên đủ điều kiện.

Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng

Đối với phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, Ban Tổ chức Thành ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn đến cán bộ quản trị mạng và cán bộ Ban Tổ chức của 50 Đảng bộ trực thuộc bảo đảm thời gian, tiến độ đề ra. Việc kết nối mạng diện rộng được Văn phòng Thành ủy nối đến 579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã. Đồng thời, tiếp nhận và đang hoàn thiện các điều kiện để kết nối mạng diện rộng của Đảng tới tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố và Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo, đài của thành phố tuyên truyền sâu rộng ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Trong đó, các báo, đài mở các chuyên mục tập trung về một số nội dung, mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết ban hành phần mềm; Sự tham gia tích cực của các địa phương, đơn vị; Kết quả triển khai tại các địa phương, đơn vị, những kinh nghiệm, mô hình hay từ cơ sở…

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội tuyên truyền các nội dung liên quan đến phần mềm trên hệ thống Cổng, Trang thông tin điện tử tuyên truyền về phần mềm.

Thông tin về nội dung này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nên việc triển khai, vận hành phần mềm đạt nhiều kết quả tích cực, với những cách làm sáng tạo, khoa học và phù hợp với thực tiễn. Trong đó, thành phố đã thành lập Ban Biên tập, Tổ Thư ký giúp việc hằng ngày để cập nhật kịp thời thông tin lên phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu của đảng viên.

Chia sẻ với những khó khăn, tồn tại mà các đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương chủ động hơn trong cập nhật thông tin của địa phương lên phần mềm; Khắc phục những khó khăn về công nghệ, nguồn nhân lực… để triển khai căn cơ, bài bản các nội dung của phần mềm này đến các đảng viên.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là chủ trương lớn của Thành ủy, việc thực hiện đồng bộ 02 phần mềm góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ thành phố
Việc triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là chủ trương lớn của Thành ủy, việc thực hiện đồng bộ 2 phần mềm góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ thành phố

Như vậy, chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động học tập nghị quyết của Đảng với việc số hóa nội dung nghị quyết và các tài liệu học tập nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên có thể học tập ở mọi lúc, mọi nơi; Ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin để xây dựng các bộ tài liệu đa phương tiện tuyên truyền nghị quyết của Đảng tăng sự lôi cuốn, hấp dẫn; Tổ chức việc học tập nghị quyết trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, thống nhất và chuẩn hóa nội dung tuyên truyền phổ biến trong các cấp ủy đảng; Ứng dụng các phần mềm quản lý các bài thu hoạch...

Chuyển đổi số ở Việt Nam là tất yếu. Đây chính là cuộc cách mạng của toàn Đảng, toàn dân. Trong công tác Đảng, việc chuyển đổi số sẽ góp phần giúp công tác quản lý và sinh hoạt đảng. Mặc dù cuộc cách mạng này còn rất mới mẻ, nhiều khó khăn và phức tạp nhưng chúng ta tin tưởng sẽ thành công. Bởi, sự nghiệp đó sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và triển khai mô hình lãnh đạo và quản trị mới, tận dụng sức mạnh và sự phát triển của công nghệ số.

(Còn nữa)

Bài viết: Mai Anh

Bài viết liên quan:

Bài 1: Chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành động Bài 3: Đánh giá cán bộ bằng phần mềm tạo những chuyển biến tích cực, toàn diện Bài 4: Dần hình thành một nền hành chính không giấy tờ Bài 5: Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm
Bài 2: Vận dụng sáng tạo trong công tác Đảng

« Xem bài 1

Xem bài 3 »

Mai Anh