eMag azine
20/12/2023 16:58
Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai

20/12/2023 16:58

TTTĐ - Trải qua 4 phiên làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam; thể hiện khát vọng, ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên

Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai

Trải qua 4 phiên làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam; thể hiện khát vọng, ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng sự Sứ mệnh Thanh niên

Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai

Tại phiên Trọng thể, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng, phấn khởi đến dự Đại hội và ấn tượng trước sự đổi mới, trẻ trung, sôi nổi của Đại hội. Chủ tịch nước gọi sinh viên Việt Nam "là thành phần ưu tú, nhiều tài năng sáng tạo, có học vấn cao trong lực lượng thanh niên, là trí thức tương lai - nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quyết định thịnh, suy của quốc gia".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên, xác định đây là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Đồng thời, thông qua các phong trào, hoạt động, Hội Sinh viên Việt Nam không chỉ tập hợp, đoàn kết sinh viên trong nước mà còn cả lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Hội Sinh viên Việt Nam thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, thân thiết của sinh viên Việt Nam.

Bên cạnh thành tích đạt được, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Đó là những biểu hiện đáng lo ngại trong một bộ phận sinh viên như mục tiêu, động cơ học tập không rõ, chưa xác định rõ tâm thế của bản thân trong hành trình phát triển của đất nước. Một bộ phận sinh viên thiếu ý chí vươn lên, giao tiếp và hành xử còn có biểu hiện lệch lạc hay chưa chủ động tự trang bị kiến thức, trao dồi kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng hội nhập. Hiện vẫn còn tình trạng sinh viên vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội.

Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai

Cùng với đó, chất lượng phong trào sinh viên chưa đồng đều. Việc triển khai các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của sinh viên ở một số cơ sở hội còn thụ động, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận cho sinh viên.

Đề cập đến những vấn đề của thế giới, khu vực và của đất nước, Chủ tịch nước cho rằng, sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước, cùng với cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai

Thay mặt Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá, thể hiện niềm tin yêu của Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tổ chức Hội và sinh viên Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai
Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Đại hội

Những chỉ đạo của Chủ tịch nước là những định hướng lớn và rất quan trọng đối với công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam thời gian tới, là yêu cầu cụ thể đối với các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy sinh viên; là niềm tin và kỳ vọng đối với sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, quyết tâm cụ thể hóa, triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ XI, giai đoạn 2023 - 2028. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với tinh thần bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển, tổ chức Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phát triển cả về chất và lượng.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam gọi đây là ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, là nơi thể hiện khát vọng, ý chí của sinh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tựu đó góp phần khẳng định được vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới.

Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai
Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai

"Chúng ta có thể khẳng định Hội Sinh viên Việt Nam đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023" - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tại phiên trọng thể, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI gồm 103 ủy viên chính thức ra mắt. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X Nguyễn Minh Triết được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI. 5 Phó Chủ tịch gồm: Hồ Hồng Nguyên, Nguyễn Bá Cát, Nguyễn Tiến Hưng, Trần Thu Hà, Lê Công Hùng.

"Với tinh thần "Sinh viên Việt Nam vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước", những quyết định của Đại hội sẽ thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của Sinh viên Việt Nam, được đem trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", đồng chí Minh Triết nói.

Trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI với chủ đề “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, hội nhập, xây dựng khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X Hồ Hồng Nguyên nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào “Sinh viên 5 tốt” trở thành phong trào sinh viên chủ đạo, được các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam tập trung triển khai xuyên suốt với nhiều giải pháp mới, hiệu quả. Các cấp bộ Hội đã tuyên dương 960 "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, 18.894 "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh/thành phố, 262.272 "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, 2.611 "Tập thể Sinh viên 5 tốt" các cấp.

Các hoạt động sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức đã được các cấp bộ Hội quan tâm, chú trọng, tổ chức thực hiện đồng bộ với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới về nội dung và phương thức. Các hoạt động giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng, lan tỏa tới hội viên, sinh viên. Nổi bật là các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật cho hội viên, sinh viên được tổ chức thường xuyên, rộng khắp.

Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra sáng 19/12, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 103 đồng chí đã ra mắt Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, được tín nhiệm hiệp thương bầu tiếp tục làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

5 Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: Đồng chí Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên trường học, Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng ban Thanh niên trường học, Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Công Hùng - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 - 2028
Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 - 2028

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đoàn Chủ tịch đã công bố danh sách Hội đồng tư vấn, đồng hành cùng sinh viên.

Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc vào năm 2018 lần đầu tiên ra mắt và đi vào hoạt động Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2018 - 2023. Năm năm qua, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của Hội đồng tư vấn, nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa đã được triển khai thực hiện mang lại nhiều hiệu quả, thiết thực đối với sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ kết quả đó, ở nhiệm kỳ này đại diện Đoàn chủ tịch đã tiếp tục giới thiệu và công bố danh sách Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 - 2028 gồm 7 thành viên.

Trước đó, các đại biểu đã vào lễ dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Bắc Sơn; lễ báo công, vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai
Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai

Đại hội diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 18 đến 20/12) với 4 phiên làm việc. Tại đại hội, sinh viên Việt Nam tập trung thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua ba nội dung chính, gồm: Tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028; hiệp thương bầu ban chấp hành, ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Đại hội được đón, lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đây là những chỉ đạo quan trọng định hướng cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới (2023 - 2028).

Bài viết: Phạm Mạnh

Sinh viên Việt Nam giàu khát vọng để kiến tạo tương lai

Phạm Mạnh