Tag
Xin chờ trong giây lát...

Thủ tướng làm việc với thành phố Hà Nội về chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Video 20/07/2021 10:37 2,212 lượt xem
Hà Nội phải làm thật tốt nhiệm vụ huy động nguồn lực gồm cả nội lực và ngoại lực, tinh thần và vật chất; Từ đó mới có thể thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, giải các bài toán mà thực tiễn đang đặt ra như quá tải hạ tầng.

Nguồn HNP

Video khác

Xem thêm