eMag azine
18/10/2023 08:46
Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

18/10/2023 08:46

TTTĐ - Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2023 - 2028) diễn ra từ ngày 16 - 17/10/2023, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển.

Công đoàn

Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2023-2028) diễn ra từ ngày 16-17/10/2023, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển, những đóng góp không nhỏ của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn Hà Nội vào sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô, đất nước.

Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn Thủ đô theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 664.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô tham dự Đại hội. Trong đó, đại biểu đương nhiên: 51 đại biểu (tỷ lệ 9,3%) là ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVI; Đại biểu bầu tại Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 472 đại biểu (tỷ lệ 85,8%); Đại biểu chỉ định: 27 đại biểu, tỷ lệ bằng 4,9% tổng số đại biểu được triệu tập.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố: Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Các đồng chí Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận: Các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động.

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể để đánh giá đầy đủ, khách quan những kết quả công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018 - 2023, chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và các bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đại hội thống nhất đánh giá, giai đoạn 2018 - 2023, vượt qua giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, tổ chức Công đoàn thành phố đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nội dung hoạt động ngày càng tập trung hướng về cơ sở; Một số nội dung hoạt động đặc trưng riêng có của Công đoàn Thủ đô tiếp tục được phát triển, nhân rộng và nâng cao hiệu quả. Vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn ngày càng nâng cao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trong 5 năm qua.

Đại hội đã tiếp thu các kiến nghị của đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô để đề ra những chương trình, hành động cụ thể nhằm góp phần cải thiện cơ bản những khó khăn của CNVCLĐ về việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, qua đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Đồng thời, qua diễn đàn Đại hội, đã tổng hợp được nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và đề xuất các cấp có thẩm quyền những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn.

58 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVII

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 58 đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vào Ban chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVII đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI, tái cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVII.

Các đồng chí Lê Đình Hùng, Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn Chính Hữu tái cử chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố khóa XVII.

Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh
Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Hội nghị đã bầu Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm 14 đồng chí và đồng chí Lương Quang Thành tái cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 32 đồng chí (trong đó: 5 đại biểu đương nhiên và 27 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội) mang theo những ước vọng, sự tin tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong chặng đường tiếp theo. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Đại hội dân chủ thảo luận, nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với mục tiêu tổng quát cả nhiệm kỳ: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; Tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động; Thu hút, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và phương châm hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Để thực hiện mục tiêu nói trên, các cấp Công đoàn Thủ đô đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp; 2 nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu hàng năm, chỉ tiêu nhiệm kỳ) với 10 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Trong đó, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn thành phố có 1.000.000 đoàn viên; 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có yêu cầu tổ chức Công đoàn tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn Thủ đô xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; Từng bước chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Đại hội xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Nâng cao vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước;

Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, quan tâm thu hút tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh;

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ đoàn viên và người lao động trong tình hình mới; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn. Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Phát huy vai trò đồng hành, bảo vệ quyền lợi người lao động

Tại Đại hội, ghi nhận những thành tựu mà tổ chức Công đoàn Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố đã đề ra. Đồng thời, Công đoàn thành phố phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ công tác, xứng đáng với trọng trách nặng nề mà Thành ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam giao phó.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng biểu dương và chúc mừng những thành tích của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô các cấp đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí của Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp Công đoàn TP cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát huy vai trò là cầu nối, động viên toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Trong đó, các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức, người lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Để làm tốt điều đó, trước hết, các cấp Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trong đội ngũ công nhân viên chức, người lao động Thủ đô; Tiếp tục đổi mới và có các giải pháp hữu hiệu để thu hút, tập hợp đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài Nhà nước; Chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ đoàn viên, công nhân, người lao động phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ và sức khoẻ, sẵn sàng tiếp cận với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tri thức mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa năng suất lao động của Thủ đô đứng đầu cả nước.

Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện các chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn: Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Triển khai có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của người lao động trên mọi lĩnh vực.

Từng cấp Công đoàn phải thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở và nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; Kịp thời tham mưu, đề xuất với TP quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu. Các phong trào cần hướng về cơ sở, quan tâm đến cán bộ Công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp. Nội dung cần tập trung vào các vấn đề thiết thực, như việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, gắn các phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Trước mắt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến dũng yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thủ đô và chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” và Kết luận số 67-KL/TU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020-2025; Củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đề ra; Để Công đoàn Thủ đô thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cầu nối giữa công nhân lao động với Đảng và chính quyền...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng chí khẳng định, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ đoàn kết, nhất trí, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Trong khuôn khổ Đại hội, nhiều hoạt động đã diễn ra trang trọng, thiết thực hiệu quả.

Liên đoàn Lao động thành phố đã đề xuất và tham mưu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đoàn Đại biểu Quốc hội với hơn 200 cử tri là cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô; Đã gắn biển 5 công trình chất lượng cao trị giá trên 508 tỷ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam...; Thành lập 6 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 7 tủ sách Công đoàn tại các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân chào mừng Đại hội.

LĐLĐ thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 với 363 thí sinh đến từ 100 doanh nghiệp thuộc 30 quận, huyện, thị xã, ngành, tổng công ty trực thuộc thành phố tham gia 11 nghề thi; Tổ chức đoàn đại biểu dự Đại hội thành phố Hà Nội báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức Hội nghị thông tin báo chí tuyên truyền Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tổ chức Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô chào mừng Đại hội cấp cụm thi đua với 47 đơn vị đã đem đến Hội diễn văn nghệ 47 chương trình với 175 tiết mục và sự tham gia biểu diễn của hơn 1.600 diễn viên là đoàn viên, CNVCLĐ. Vòng Chung khảo Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023 được tổ chức sáng 10/10 đã mang đến những phần biểu diễn vô cùng đặc sắc, dàn dựng công phu, ấn tượng của 8 đội thi xuất sắc đại diện 8 cụm thi đua; Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII (tối 17/10) tại Khu vực sân khấu ngoài trời trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thị xã Sơn Tây và Khu nhà ở CNLĐ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh…

Phương Hạnh - Phạm Mạnh

Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Phương Hạnh - Phạm Mạnh