eMag azine
15/05/2024 07:00
Bài 2: Vũ khí sắc bén từ những mô hình thiết thực

15/05/2024 07:00

TTTĐ - Trong thời gian gần đây, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được chú trọng hơn bao giờ hết. Nhiều mô hình của thanh niên trở thành vũ khí sắc bén để tăng “sức đề kháng” và đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
Đoàn, Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hành động của thanh niên

Bài 2: Vũ khí sắc bén từ những mô hình thiết thực

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0 có những chuyển biến mới và luôn được chú trọng. Nhiều mô hình thanh niên đã trở thành vũ khí sắc bén để tăng “sức đề kháng” và đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Hà Nội: Hàng trăm Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Anh Nguyễn Tiến Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Câu lạc bộ Lý luận trẻ là mô hình được triển khai theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhằm tập hợp các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị.

Từ năm 2019 đến nay, thành phố Hà Nội đã thành lập được một câu lạc bộ cấp tỉnh, 107 câu lạc bộ cấp huyện và tương đương, cùng rất nhiều câu lạc bộ cấp xã, phường. Các câu lạc bộ sinh hoạt trực tiếp định kỳ hằng quý.

Bài 2: Vũ khí sắc bén từ những mô hình thiết thực

Anh Nguyễn Tiến Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội

Hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ khá phong phú như: Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội thảo theo chủ đề, chủ điểm được quan tâm, để thanh niên có cái nhìn thấu đáo, cặn kẽ hơn. Từ đó, mô hình góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp của thành phố Hà Nội đã thường xuyên xây dựng tuyến bài viết theo chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cách nhận biết và phản bác thông tin xấu độc... đăng tải trên fanpage của đơn vị mình, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi đoàn.

 Một hoạt động Talkshow do Câu lạc bnooj Lý luận trẻ trường Đại học Luật tổ chức

Một Talk show do Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức

Năm 2023, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai trang cộng đồng “360 trẻ” với trên 45.000 lượt theo dõi và tương tác. Hàng tuần duy trì chia sẻ, lan tỏa các bài viết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Tuổi trẻ Thủ đô ứng xử văn minh trên không gian mạng”. Các câu lạc bộ tại cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt với nhiều hoạt động như: Hội thi, diễn đàn, tọa đàm...

Ngày 27/2/2020, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 69-HD/TĐTN về việc thành lập và tổ chức hoạt động CLB Lý luận trẻ các cấp. Những năm qua, Mô hình CLB lý luận trẻ được nhân rộng và triển khai tới các cơ sở đoàn trực thuộc.

Anh Trần Đức Anh, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết: Câu lạc bộ Lý luận trẻ phường Phú Diễn được thành lập từ đầu năm 2020 với 11 hội viên. Đây là câu lạc bộ lý luận của tổ chức Đoàn Thanh niên được thành lập đầu tiên trên tổng số 13 Đoàn Thanh niên phường trực thuộc Quận đoàn Bắc Từ Liêm.

Câu lạc bộ thành lập với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị; góp phần trang bị cho đội ngũ Bí thư chi đoàn khối tổ dân phố, khối trường học, đoàn viên, thanh niên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức Đảng, Đoàn, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới…

Bài 2: Vũ khí sắc bén từ những mô hình thiết thực

Các bạn trẻ tham gia Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Tham gia vào Câu lạc bộ Lý luận trẻ, bạn Nguyễn Hoàng Lan (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bày tỏ: “Tôi rất tâm đắc với mô hình này, là một sự sáng tạo của tổ chức Đoàn trong việc trang bị kiến thức lý luận, cũng như đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Đây là sân chơi để người trẻ cùng nhau nhận định, phân tích về các vấn đề, sự kiện chính trị - xã hội một cách thấu đáo; giúp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn nâng cao kiến thức khi học tập các môn học liên quan tới lý luận như: Triết học, Chính trị, Kinh tế chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh…

Thông qua câu lạc bộ còn vận động và định hướng đoàn viên, thanh niên biết cách đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch trên không gian mạng, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tích cực tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội”.

Bạn trẻ hào hứng ứng tuyển vào Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Câu lạc bộ Lý luận trẻ luôn "mở cửa" đón chào các thành viên mới

"Ánh sáng soi đường" cho bạn trẻ

Anh Bùi Văn Tiên, Uỷ viên BTV Đoàn Thanh niên, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Học viện Tài chính, chuyên viên Khối Văn phòng Đảng – Đoàn, Học viện Tài chính chia sẻ: Cuộc thi “Ánh sáng soi đường” và “Tuổi trẻ Tài chính học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức hàng năm.

Qua hoạt động này đã giúp các bạn đoàn viên, sinh viên đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ, góp phần rèn luyện và trở thành những người cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”; từ đó nâng cao tinh thần xung kích trong mỗi bạn trẻ trong công cuộc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bài 2: Vũ khí sắc bén từ những mô hình thiết thực

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" trang bị nhiều kiến thức lý luận, nâng cao bản lĩnh, ý thức chính trị cho các bạn trẻ

“Tại Học viện Tài chính, hàng năm có khoảng 10.000 sinh viên đã tham gia. Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các Nghị quyết của Trung ương Đảng”, anh Bùi Văn Tiên cho hay.

Hội thi “Ánh sáng soi đường” cũng là một trong nhiều hoạt động mà Đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân triển khai nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong mỗi sinh viên. Bạn Chu Đức Trung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, cho biết: Câu lạc bộ luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, cổ vũ các sinh viên tham gia các cuộc thi, hội thi như: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Ánh sáng soi đường”...

Bài 2: Vũ khí sắc bén từ những mô hình thiết thực

Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" được triển khai tới các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo Trung, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, giúp người trẻ hiểu được về bối cảnh lịch sử, về con đường mà Người đã sáng suốt lựa chọn, qua đó kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời nhận biết, phê phán, đấu tranh với những quan điểm sai trái.

Hội thi “Ánh sáng soi đường” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hai năm một lần (từ năm 2015), nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng của Người vào học tập, công tác, rèn luyện bản thân.

Anh Vũ Trí Tuấn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân, cho biết, thông qua các cuộc thi, hội thi, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên mong muốn thúc đẩy sinh viên tìm hiểu về các nội dung chính luận, có tư duy phản biện, hiểu biết, nhận thức nhất định về xã hội cũng như đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

“Để cụ thể hóa các nội dung trên, tuổi trẻ nhà trường thực hiện nhiều hoạt động khác như công tác truyền thông mạng xã hội, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chi đoàn. Đồng thời, chúng tôi triển khai hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ để các bạn sinh viên nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của mỗi đoàn viên, đảng viên là sinh viên trong học tập và làm theo Bác hằng ngày”, anh Vũ Trí Tuấn bày tỏ.

Bài 2: Vũ khí sắc bén từ những mô hình thiết thực

Lê Công Tiến nhận bằng khen trong Hội thi "Ánh sáng soi đường" cấp thành phố Hà Nội

Bạn Lê Công Tiến, sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội từng giành giải Nhì hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ V, năm 2023 cấp thành phố Hà Nội. Từ hoạt động này, chàng trai Gen Z thể hiện được tình yêu với bộ môn lý luận chính trị và niềm tin sắt son với Đảng.

Tiến cho rằng: "Cuộc thi “Ánh sáng soi đường” giúp người trẻ, sinh viên có thể hiểu đúng, hiểu đầy đủ và sâu sắc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; từ đó có nhận thức đúng, nâng cao bản lĩnh chính trị, “sức đề kháng” và khả năng “thanh lọc” trước các thông tin sai trái, lệch lạc của các thế lực thù địch và bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Bài 2: Vũ khí sắc bén từ những mô hình thiết thực

Các thầy cô, chuyên gia chia sẻ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong chương trình do Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức

(Còn nữa)

Bài viết: Lê Dung

Trình bày: Bình Minh

***

Bài viết liên quan:

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hành động của thanh niên

Lê Dung