Tag

Đảng bộ TP Hà Nội triển khai nhiều đề án đổi mới công tác xây dựng Đảng

Thời sự 21/07/2017 17:26
aa
TTTĐ.VN - Sáng 21/7, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khoá XVI tiến hành họp, thảo luận về báo cáo kết quả một năm thực hiện Chương trình; báo cáo quá trình nghiên cứu, xây dựng và những nội dung cơ bản của “Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội”.

Đảng bộ TP Hà Nội triển khai nhiều đề án đổi mới công tác xây dựng Đảng

Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Thường trực Chương trình 01; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01 chủ trì hội nghị.

Đảng bộ TP Hà Nội triển khai nhiều đề án đổi mới công tác xây dựng Đảng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình 01-CTr/TU. Nổi bật, trong một năm qua là việc cụ thể hoá Chương trình bằng các đề tài, đề án, chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm đã được các ban Đảng Thành ủy, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực thực hiện, đạt nhiều kết quả, trong đó có nhiều đề tài, đề án, chuyên đề nhằm đổi mới công tác xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 8 chuyên đề giai đoạn 1 của Đề tài khoa học cấp thành phố “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn mới”, trong đó có 7 chuyên đề đã được thẩm định. Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã hoàn thiện dự thảo Quy định và biểu điểm đánh giá, phân loại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 5 loại hình tổ chức Đảng gồm các khối: Quận, huyện, thị xã; Đảng bộ khối; Đảng bộ lực lượng vũ trang; Đảng bộ cơ quan và Đảng bộ doanh nghiệp. Đây là một phần quan trọng của Đề án “Thực hiện thí điểm đánh giá, phân loại chất lượng Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy”.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU đã chỉ đạo, các ban Đảng Thành ủy tham mưu xây dựng Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Thành ủy Hà Nội "Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội".

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy đang nghiên cứu xây dựng Đề án tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể về năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như địa bàn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp ủy huyện và cấp xã.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đang tích cực hoàn thành các đề án, chuyên đề cụ thể hoá Chương trình 01-CTr/TU.

Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị đã chủ động xây dựng gần 300 đề tài, đề án chuyên đề để triển khai ở cơ sở. Đây cũng là điểm mới của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020, thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao của các cấp trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Hệ thống chính trị được củng cố vững chắc

Sau một năm thực hiện Chương trình, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố đã có chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, nhất là trong việc tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố. Việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đạt kết quả tốt, nhất là việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Công tác cán bộ được quan tâm thực hiện, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch các khâu. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đạt kết quả tích cực. Một số vấn đề phức tạp về tôn giáo, vụ việc phức tạp ở cơ sở đã được chỉ đạo xử lý, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của hệ thống dân vận có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân được tăng cường.

Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều chuyển biến rõ nét. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND và cơ quan hành chính các cấp được nâng lên. Sau thực hiện sắp xếp, củng cố, tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đội ngũ công chức, viên chức tinh gọn, chất lượng hơn. Thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng giao tiếp ứng xử văn hóa, có ý thức phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh phân cấp quản lý một số lĩnh vực... Cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường xây dựng, củng cố, phát triển, mở rộng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố...

Báo cáo của Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ 3 nhóm vấn đề còn tồn tại. Đáng chú ý, một bộ phận cán bộ lãnh đạo, nhất là cấp xã yếu về năng lực, phẩm chất, đạo đức, vi phạm khuyết điểm bị xử lý kỷ luật làm mất niềm tin của nhân dân địa phương đối cấp ủy, chính quyền. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng cơ sở trước những vấn đề phức tạp, những vấn đề mới còn chưa đáp ứng yêu cầu, có việc, có lúc còn mờ nhạt, thậm chí bị tê liệt, mất vai trò lãnh đạo, mất uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ các đề án, chuyên đề, đề tài

Đồng tình với những đánh giá nêu trên, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU yêu cầu, các cấp, ngành cần rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đề ra; có kế hoạch tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ và hoàn thành thắng lợi vào cuối nhiệm kỳ. Trưởng ban Chỉ đạo lưu ý, các cơ quan chủ trì đề tài, chuyên đề, đề án cụ thể hóa Chương trình 01-CTr/TU cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm chất lượng và hiệu quả; đồng thời rà soát, kiên quyết loại bỏ những đề tài, chuyên đề, đề án không có khả năng hoàn thành.


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chương trình 01-CTr/TU; ngăn ngừa sai phạm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trên địa bàn thành phố. Các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội".

Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc chậm giải quyết, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều đơn, thư kiến nghị..., các cấp, các ngành cần làm tốt việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo quy định của Thành ủy.

Về “Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội”, Bí thư Thành ủy yêu cầu Bí thư quận, huyện, thị ủy phải cho ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo và ý kiến góp ý của các Bí thư quận, huyện, thị ủy, Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thiện nội dung. Tinh thần xây dựng Quy định này là bảo đảm tính đúng đắn, hợp lý, tạo không khí thi đua, động lực cho các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.


Tin liên quan

Đọc thêm

Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh Tin tức

Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh

TTTĐ - Trong khuôn khổ hợp tác về lĩnh vực di sản văn hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Trung tâm Quản lý Công viên Bắc Kinh, Văn phòng Ban quản lý Cung điện Mùa hè tổ chức Lễ Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh, bao gồm: Triển lãm “Thăng Long - Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ” và Tọa đàm “Bắc Kinh - Hà Nội, kết nối phát huy giá trị di sản” tại Khu di sản thế giới Di Hòa Viên (Bắc Kinh). Đây là hoạt động bên lề nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, thăm thành phố Bắc Kinh và thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thành phố.
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội Tin tức

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội

TTTĐ - Ngày 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".
Treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Thời sự

Treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTTĐ - Ngày 17/5, UBND TP Hà Nội ra Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).
Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 Thời sự

Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hội kiến lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh Tin tức

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hội kiến lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh

TTTĐ - Chiều 16/5, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi hội kiến đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHND Trung Hoa Phạm Sao Mai.
Có giải pháp từ sớm, từ xa để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát Tin tức

Có giải pháp từ sớm, từ xa để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

TTTĐ - Ngày 16/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Trang sử hào hùng, bất khuất của quân và dân Đăk Glei Tin tức

Trang sử hào hùng, bất khuất của quân và dân Đăk Glei

TTTĐ – Tối 16/5, tại huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék (16/5/1974 - 16/5/2024) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pék.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII Tin tức

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng 16/5 tại Thủ đô Hà Nội.
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ chín, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tin tức

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ chín, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Hà Nội tổ chức Giải Báo chí xây dựng Đảng lần thứ VII Tin tức

Hà Nội tổ chức Giải Báo chí xây dựng Đảng lần thứ VII

TTTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VII - năm 2024.
Xem thêm