Tag

Hà Nội đạt được nhiều dấu ấn trong đổi mới, sáng tạo

Tin tức 17/10/2023 15:48
aa
TTTĐ - Sau gần 40 năm đổi mới, TP Hà Nội đã đúc kết nhiều kinh nghiệm quý, trong đó, quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo, coi trọng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm.
Quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Hà Nội gương mẫu, tiêu biểu
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị

Ngày 17/10, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng đoàn khảo sát và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố.

Vị thế Thủ đô trên trường quốc tế được nâng cao

Phát biểu gợi mở, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, thực tiễn của Hà Nội là hình ảnh thu nhỏ nhưng rất quan trọng để nhìn nhận toàn diện về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, báo cáo tổng kết 40 năm về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Hà Nội sẽ có tầm quan trọng đặc biệt, giúp chúng ta nhìn nhận lịch sử qua 40 năm, trong đó rút ra những bài học còn nguyên giá trị, kế thừa và tiếp tục trong đường lối đổi mới.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đoàn khảo sát muốn lắng nghe những phân tích, dự báo của Thành ủy Hà Nội trong bối cảnh mới, thực tiễn mới, nền tảng phát triển mới để làm sâu sắc thêm bài học kinh nghiệm quý được đúc rút trong 40 năm qua; Đồng thời dự báo tình hình sắp tới gắn liền với thực tiễn hiện nay. Từ thực tế khảo sát tại Hà Nội và một số địa phương, đoàn sẽ đưa ra các nội dung bổ sung từ thực tiễn của Hà Nội để đóng góp, hoàn thiện đường lối đổi mới của đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày báo cáo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày báo cáo tại hội nghị

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, 40 năm đổi mới so với lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội là không dài song đã ghi dấu ấn một giai đoạn đầy khó khăn, thử thách. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thủ đô luôn được Đảng bộ thành phố coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, đạt được kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo. Kinh tế Thủ đô từ bao cấp theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên con đường hội nhập và phát triển, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Thủ đô được nâng lên, nhiều sản phẩm đã chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu. Vị thế Thủ đô trên trường quốc tế được nâng cao. Văn hóa - xã hội của Thủ đô sau gần 40 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, khá toàn diện, sâu sắc. Việc chăm lo đời sống Nhân dân và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được chú trọng; Các giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm văn hiến được gìn giữ và phát huy.

Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn. Tiềm lực, thế trận và sức mạnh của khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, tăng cường…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, từ thực tiễn thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã đúc rút 8 bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định 6 nhóm vấn đề và đề xuất những giải pháp mà Thủ đô cần phải giải quyết trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu nhiều câu hỏi nhằm trao đổi, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Thủ đô Hà Nội trong 40 năm qua.

Tầm nhìn “rất sớm, rất xa” của Hà Nội

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao báo cáo của Thành ủy Hà Nội được chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan; Đồng thời ghi nhận những phát biểu mang tính gợi mở của các đại biểu với mong muốn đưa Thủ đô Hà Nội phát triển xứng tầm, đáp ứng kỳ vọng của người dân Thủ đô và cả nước.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, những kết quả thành phố Hà Nội đã đạt được, những hạn chế, bất cập và kiến nghị, đề xuất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bổ sung thực tiễn cho báo cáo tổng kết của Trung ương.

Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng – Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh những đổi mới, có tính chất đột phá của Hà Nội như chú trọng vấn đề phát triển con người, phát triển công nghiệp văn hóa; tạo bước đột phá bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng điều này thể hiện tầm nhìn từ rất sớm, rất xa của Hà Nội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổng kết công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị của các đại biểu; đồng thời mong muốn, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục trao đổi, đóng góp thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, giúp chúng ta làm rõ sự phát triển, những bài học thành công, những hạn chế; Từ đó đề xuất cơ sở khoa học để hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết; xây dựng báo cáo của cả 8 chuyên đề.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, trải qua gần 40 năm kiên trì, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức trong việc thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương; gương mẫu, đi đầu trong công cuộc đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn, khá toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội.

Từ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đến Đại hội lần thứ XVII, mô hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô đã từng bước chuyển mình và thu được những thắng lợi quan trọng.

Kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo; Kinh tế tập thể được củng cố; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Từ công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế tri thức. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được tăng cường.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Thủ đô Hà Nội đã nhận diện rõ một số tồn tại, hạn chế cần phải tập trung giải quyết để phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp thiết thực, ý nghĩa của đoàn khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thiện các báo cáo chuyên đề bảo đảm chất lượng, hiệu quả phục vụ công tác tổng kết 40 năm đổi mới của thành phố và Trung ương. Qua đó, thành phố cũng sẽ xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực và tạo động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô trong thời gian tới.

Đọc thêm

Việt Nam mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế xanh, kinh tế số Tin tức

Việt Nam mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế xanh, kinh tế số

TTTĐ - Chiều 27/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đang thăm, làm việc tại Việt Nam và bà Mariam J. Sherman – người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia mới của WB tại khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia từ ngày 1/5/2024 với trụ sở chính tại Hà Nội.
Tạo tiền lệ thu hút vốn từ nhà đầu tư nước ngoài Tin tức

Tạo tiền lệ thu hút vốn từ nhà đầu tư nước ngoài

TTTĐ - Đại biểu đề xuất với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) và cả dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội nên tạo tiền lệ thu hút vốn từ nhà đầu tư nước ngoài.
Tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội Tin tức

Tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội

TTTĐ - Quy hoạch Thủ đô cần có "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" cả trước mắt và lâu dài.
Nguyên nhân gói hỗ trợ lãi suất 2% không "hấp dẫn" doanh nghiệp Tin tức

Nguyên nhân gói hỗ trợ lãi suất 2% không "hấp dẫn" doanh nghiệp

TTTĐ - Nghị quyết 43/2022/QH15 đã xác định đây là chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp có khả năng phục hồi, không phải để giải quyết cho tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế còn khó khăn. Cho nên, không phải vì được hỗ trợ lãi suất 2% mà doanh nghiệp mới đi vay, mà quyết định của doanh nghiệp vay để làm gì và có khả năng trả nợ hay không?.
Tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tạo ra cơ hội mới Tin tức

Tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tạo ra cơ hội mới

TTTĐ - Ngày 24/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ký ban hành Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Vận dụng sáng tạo những kiến thức mới vào thực tiễn Tin tức

Vận dụng sáng tạo những kiến thức mới vào thực tiễn

TTTĐ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những kiến thức mới được trang bị để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển Thủ đô.
Khắc phục tình trạng cán bộ "xơ cứng", không dám hành động Tin tức

Khắc phục tình trạng cán bộ "xơ cứng", không dám hành động

TTTĐ - Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xóa bỏ được tình trạng e sợ, không dám hành động, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cán bộ quản ý, lãnh đạo các cấp...
Tập trung cao nhất khắc phục hậu quả vụ cháy tại phố Trung Kính Tin tức

Tập trung cao nhất khắc phục hậu quả vụ cháy tại phố Trung Kính

TTTĐ - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trực tiếp chỉ đạo quận, phường tập trung cao nhất để khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời, rà soát lại công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
Công bố Quy hoạch Vùng Trung du và miền núi phía Bắc Tin tức

Công bố Quy hoạch Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

TTTĐ - Sáng 24/5, Quy hoạch Vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được công bố tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khắc phục hậu quả vụ cháy, dành ưu tiên cứu chữa người bị thương Tin tức

Khắc phục hậu quả vụ cháy, dành ưu tiên cứu chữa người bị thương

TTTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ra công văn hoả tốc chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, làm 14 người tử vong.
Xem thêm