Tag

Hoàn thiện quy định nhiệm vụ của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng

Tin tức 27/10/2023 16:00
aa
TTTĐ - Ngày 27/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh.
Phân công công tác các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư với Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến góp ý tại hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến góp ý tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trương ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các tỉnh, thành ủy.

Về phía thành phố Hà Nội, dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, dự thảo của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh là nội dung rất quan trọng, lần đầu tiên trình Ban Bí thư ban hành. Dự thảo đã được nghiên cứu và xin ý kiến của các chuyên gia các cơ quan Đảng Trung ương, tuy nhiên chưa thực sự hoàn chỉnh.

Phó Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Quang Dương cũng cho biết, hiện có 63/63 tỉnh, thành phố thành lập 6 Đảng đoàn gồm: Đảng đoàn HĐND, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân. Các tỉnh, thành phố cũng thành lập Đảng đoàn Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật, song cũng có 12/63 tỉnh, thành phố không thành lập Đảng đoàn này.

Từ thực tiễn hiện nay tại các địa phương, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các địa phương đóng góp ý kiến để góp phần hoàn thiện dự thảo trình Ban Bí thư trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông qua dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong thời gian tới.

Theo đó, dự thảo Quy định gồm 9 chương, 16 điều, quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc và chế độ làm việc Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh; Quan hệ công tác giữa Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh với Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, với Đảng ủy Khối cấp tỉnh và các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh…

Tham gia đóng góp ý kiến tại các điểm cầu, các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết của việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh. Đồng thời, các đại biểu đóng góp một số nội dung liên quan đến việc cần quy định rõ hơn về cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, biên chế của bộ phận chuyên trách giúp việc Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh; Ban hành quy chế làm việc mẫu để thống nhất thực hiện; Mở rộng đối tượng thành lập và có quy định rõ về nhiệm kỳ hoạt động…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở, trên 47,5 vạn đảng viên. Thành ủy có 8 Đảng đoàn tại các tổ chức (HĐND TP, MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội (trừ tổ chức Đoàn Thanh niên), Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP) và 3 Ban Cán sự Đảng, gồm: Ban Cán sự Đảng UBND TP, Tòa án Nhân dân TP, Viện kiểm sát Nhân dân TP).

Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Thành ủy đã cụ thể hóa quy định Điều lệ Đảng, ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND TP; chỉ đạo Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội xã hội đặc thù xây dựng Quy chế làm việc đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Đến nay 100% Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn của TP đã ban hành Quy chế làm việc phù hợp với điều kiện của từng tổ chức và đảm bảo đúng các quy định của Đảng; pháp luật của Nhà nước.

Các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương, Nghị quyết của Đảng thành văn bản pháp luật của Nhà nước, văn bản của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; Kịp thời việc cụ thể hóa các quy định về chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm của từng thành viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng các quy trình xử lý hồ sơ công việc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng đảm bảo sát thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị chung của TP.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến, Thành ủy Hà Nội cơ bản thống nhất với dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh. Từ thực tiễn của Đảng bộ TP Hà Nội, TP tham gia đóng góp một số nội dung. Trong đó, Hà Nội kiến nghị Ban Bí thư quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn HĐND, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật; Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật, các hội quần chúng cấp tinh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Ban Cán sự Đảng UBND, TAND, Viện KSND; Đề nghị xem xét bổ sung về thẩm quyền, trách nhiệm của các Ủy viên ban cán sự đảng UBND TP là Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND TP…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao chất lượng, tính thực tiễn của các ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị. Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương giao các cơ quan chức năng tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thành lập nâng cao vai trò, chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đọc thêm

Tán thành các quy định vượt trội phát triển khoa học công nghệ Tin tức

Tán thành các quy định vượt trội phát triển khoa học công nghệ

TTTĐ - Các quy định về chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Dự thảo Luật đã có bước hoàn thiện đáng kể.
Quy định rõ hơn các chính sách ưu tiên phát triển không gian ngầm Tin tức

Quy định rõ hơn các chính sách ưu tiên phát triển không gian ngầm

TTTĐ - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể rõ ràng về chiến lược, quy hoạch, ưu tiên đầu tư, quỹ đất, chính sách, thu hút các kiến trúc sư tầm cỡ quốc tế để giúp Hà Nội có những công trình mang điểm nhấn, dấu ấn của khu vực và toàn cầu.
Tin tưởng Hà Nội sẽ có bước phát triển đột phá Tin tức

Tin tưởng Hà Nội sẽ có bước phát triển đột phá

TTTĐ - Đến nay, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được đánh giá đã hoàn thiện, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đầy đủ các ý kiến đóng góp, kỳ vọng sẽ nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Các gói thầu phải chọn lựa được nhà đầu tư quốc tế có năng lực, kinh nghiệm Tin tức

Các gói thầu phải chọn lựa được nhà đầu tư quốc tế có năng lực, kinh nghiệm

TTTĐ - Ngày 28/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Báo chí góp sức vì Hà Nội văn minh, hiện đại Tin tức

Báo chí góp sức vì Hà Nội văn minh, hiện đại

TTTĐ - Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 6/2024. Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
Đẩy mạnh phân cấp, quản lý biên chế cho Hà Nội Tin tức

Đẩy mạnh phân cấp, quản lý biên chế cho Hà Nội

TTTĐ - “Theo tinh thần chủ trương của Đảng là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự quản của chính quyền Thủ đô, do đó đề nghị Quốc hội nên đẩy mạnh phân cấp, quản lý về biên chế, giao cho Hà Nội được quyền quyết định về biên chế cán bộ công chức, viên chức…”- đại biểu Quốc hội nêu ý kiến.
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ vào tháng 6 Tin tức

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ vào tháng 6

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.
Giúp chính quyền Hà Nội chủ động đảm đương tốt vai trò Thủ đô Tin tức

Giúp chính quyền Hà Nội chủ động đảm đương tốt vai trò Thủ đô

TTTĐ - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 28/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Cởi mở hơn với việc ghi âm, ghi hình của báo chí tại toà Tin tức

Cởi mở hơn với việc ghi âm, ghi hình của báo chí tại toà

TTTĐ - Sáng nay, 28/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức Toà án Nhân dân (sửa đổi).
Bà Trần Thị Vân được bầu làm Chủ tịch MTTQ huyện Thanh Trì Tin tức

Bà Trần Thị Vân được bầu làm Chủ tịch MTTQ huyện Thanh Trì

TTTĐ - Sáng 28/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Xem thêm