eMag azine
16/05/2024 16:00
Bài 3: Tăng "sức đề kháng" và kiến thức lý luận qua hội thảo...

16/05/2024 16:00

TTTĐ - Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo, toạ đàm, diễn đàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua hoạt động này trang bị cho thanh niên, sinh viên những nội dung cơ bản, lý luận khoa học để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...
TS Tạ Đình Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hành động của thanh niên

Bài 3: Tăng "sức đề kháng" và kiến thức lý luận qua các hội thảo khoa học

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo, toạ đàm, diễn đàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua hoạt động này trang bị cho thanh niên, sinh viên những nội dung cơ bản, luận cứ khoa học để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức lý luận

Vừa qua, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”. Từ hội thảo, các bạn sinh viên quan tâm hơn và nắm bắt được nhiều kiến thức về lĩnh vực này.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Học viện với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Nội dung Hội thảo gồm 2 phần, phần thứ nhất: Lý luận chung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; phần thứ hai: Thanh niên Việt Nam tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài 3: Công cụ hữu hiệu trang bị lý luận và hành động sắc bénHội thảo khoa học cấp Học viện với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã tổ chức Tọa đàm “Sinh viên với trách nhiệm nhận thức đúng đắn và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, thu hút hơn 3.000 sinh viên tham gia. Chương trình do Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện.

Theo TS Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Thanh niên, sinh viên cần được trang bị tư duy lý luận sắc bén, có bản lĩnh chính trị vững vàng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên định về mục tiêu, lý tưởng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Chính thanh niên cũng cần được củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh hội thảo
Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Tài chính

TS Tạ Đình Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính cho rằng: "Hiện nay, chúng ta đã nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bối cảnh này, đoàn viên, sinh viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với tri thức, sự năng động và tinh thần tiên phong, họ có thể góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Do vậy, đoàn viên, sinh viên cần nâng cao nhận thức và kiến thức lý luận, tổ chức các hoạt động tuyên truyền và giáo dục, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, sáng tạo trong hoạt động phong trào, kết nối, hợp tác chặt chẽ với tổ chức Đoàn, ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền và gương mẫu trong đạo đức, lối sống. Hội thảo khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giúp "tăng sức đề kháng", cùng với đó là trang bị thêm kiến thức lý luận sắc bén cho các bạn trẻ hiện nay".

Biến lý thuyết thành hành động

NGƯT. PGS.TS Trương Thị Thuỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho rằng: Trước hết, việc hiểu rõ và thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng là nền tảng cơ bản để mỗi đoàn viên, sinh viên có cái nhìn đúng đắn, sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng. Việc này không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

chia sẻ tại hội thảo

NGƯT. PGS.TS Trương Thị Thuỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ với sinh viên

“Trong thời đại số hóa và bùng nổ thông tin, mỗi đoàn viên, sinh viên cần tự trang bị cho mình khả năng phân biệt đúng sai, tránh bị lôi kéo bởi những thông tin xấu, độc. Điều này không chỉ đòi hỏi các bạn phải có nền tảng kiến thức vững chắc mà còn cần có tư duy phản biện, khả năng phân tích, đánh giá thông tin một cách khách quan.

Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo. Các bạn sinh viên cần phải phát huy tối đa sức sáng tạo của mình, sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, để truyền tải những giá trị tư tưởng của Đảng một cách hấp dẫn, hiệu quả. Những bài viết, hình ảnh hay các buổi tọa đàm là những công cụ hữu hiệu để các bạn thực hiện nhiệm vụ này”, PGS.TS Trương Thị Thuỷ cho hay.

Bài 3: Tăng "sức đề kháng" và kiến thức lý luận từ hội thảo...

Tại các hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sinh viên, thanh niên đã dành thời gian, nghiên cứu, tìm hiểu viết tham luận, góp ý kiến cho công tác này. Từ đó, chính các bạn đã hiểu được nhiều điều, nắm sâu sắc hơn kiến thức về Đảng.

Tham gia hội thảo của trường, bạn Nguyễn Mai Hương, sinh viên Học viện Tài chính chia sẻ: “Em nhận thấy hội thảo, diễn đàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là biện pháp thiết thực, hiệu quả để trang bị kiến thức cho sinh viên về công tác này.

Mỗi hội thảo diễn ra có rất nhiều bài tham luận, kỷ yếu. Mỗi bài tham luận là sự tìm kiếm, nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên, qua đó, mỗi người viết, đóng góp ý kiến thấm nhuần về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chẳng hạn như từ nhận diện luận điệu chống phá, lĩnh vực, phương thức chống phá, đến các hình thức đấu tranh với kẻ thù địch trong thời đại 4.0 này. Từ những kiến thức, lý thuyết thu lượm được, bản thân em cũng đã ứng dụng vào thực tế. Chẳng hạn như, em phân biệt được đâu là luận điệu sai trái và em hành động khi gặp nó là: Không đọc tiếp, không comment... để không để kẻ thù "dắt mũi".

Bạn Nguyễn Hoàng Linh, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, bày tỏ: “Hội thảo cho em những thông tin rất hữu ích, phục vụ việc học tập hàng ngày và con đường lập thân, lập nghiệp. Sự kiện không chỉ giúp chúng em nhận thức được rõ hơn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn thôi thúc những đảng viên trẻ, các đối tượng Đảng nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh vững vàng trong việc đấu tranh, đập tan các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền độc lập của nước nhà".

Bài 3: Công cụ hữu hiệu trang bị lý luận và hành động sắc bén

PGS.TS Phan Thị Thoa, Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính nhắn nhủ các bạn sinh viên rằng: “Khi kẻ thù chống phá đất nước ta bằng bom đạn không được, thì chúng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi vậy, chúng ta phải kiên định đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để bảo vệ quốc gia, dân tộc.

Trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát các thành tựu lớn của cách mạng Việt Nam. Chúng ta hãy nghiên cứu, học tập, thấm nhuần để đánh giá đúng những kết quả mà dân tộc đạt được, dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời, bài viết của Tổng Bí thư cũng khẳng định quyết tâm, kỳ vọng của cả dân tộc, đặc biệt là Bác Hồ đã trao gửi niềm tin vào thế hệ trẻ. Người đã viết trong di chúc, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và cần thiết”.

(Còn nữa)

Bài viết: Lê Dung

Trình bày: Bình Minh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hành động của thanh niên Bài 2: Vũ khí sắc bén từ những mô hình thiết thực

Lê Dung