Tag

Bệ phóng cho sự phát triển vượt bậc của thanh niên Hà Nội

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 04/06/2024 09:30
aa
TTTĐ - Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đã tạo đà cho sự phát triển của thanh niên thành phố (TP) Hà Nội.
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác thanh niên Phát huy thanh niên, góp sức trẻ xây dựng Thủ đô

Góp phần phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết này, đồng chí Vũ Hà, Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh, ngay sau khi Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) được ban hành, Thành uỷ Hà Nội đã xây dựng chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 31/10/2008 và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong 15 năm triển khai Nghị quyết 25 là, TP luôn quan tâm chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, coi đó là một trong những ưu tiên hàng đầu của định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP các nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã ban hành các chương trình công tác toàn khóa về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 sáng 4/6 tại Thành uỷ Hà Nội

Đặc biệt, TP ban hành và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, đặc biệt là Chương trình công tác về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7/8/2023 của Thành ủy “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố”; 2 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan thuộc TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng...

Nhờ đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ TP đến cơ sở được quan tâm đầu tư và hoạt động hiệu quả. Các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, thể thao có nhiều bước phát triển, trở thành phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; bồi dưỡng hạt nhân cơ sở về văn hóa, văn nghệ với trên 5.000 thanh niên; thể thao thành tích cao giữ vững là đơn vị dẫn đầu toàn quốc, trong đó thanh niên là lực lượng chiếm đại đa số. Thanh niên cũng tích cực cùng ngành văn hóa, xóa các điểm trắng văn hóa ở các địa bàn khó khăn.

Giới thiệu việc làm cho hơn 2.5 triệu người

Trong 15 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước về nghề nghiệp và việc làm đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động “Ngày hội việc làm cho thanh niên Thủ đô”, “Sàn giao dịch việc làm”, “Điểm giao dịch việc làm”, diễn đàn “Thanh niên với việc làm”, “Chọn nghề cho tương lai”… đã mở ra cho thanh niên Thủ đô cơ hội học nghề, lập nghiệp.

đồng chí Vũ Hà, Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy
Đồng chí Vũ Hà, Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy báo cáo tại hội nghị

Từ năm 2008 đến năm 2023, đã tổ chức được hơn 1.500 phiên giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 2.5 triệu người, tạo cơ hội cho hơn 375.000 lao động trẻ có việc làm. Tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 - 80%.

Hoạt động “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” được TP quan tâm, các cấp, các ngành TP đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp kết nối người trẻ khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các nhà đầu tư.

Tháng 3/2022, TP ra mắt Mạng lưới Câu lạc bộ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ đô HUB Network, dự kiến mỗi năm xây dựng và vận hành ít nhất một không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô cấp thành phố; 20 không gian cấp cơ sở trong giai đoạn 2022-2025...

2.067 thủ khoa được vinh danh

Đánh giá về công tác bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ trẻ, đồng chí Vũ Hà cho hay, trong 15 năm, đã đào tạo, bồi dưỡng trên 2 triệu lượt cán bộ trẻ về lý luận chính trị, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức, cán bộ quản lý; quan tâm thực hiện hỗ trợ cho cán bộ trẻ học tập, nâng cao trình độ trong và ngoài nước...

Hàng năm, TP tổ chức tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, học viện trên địa bàn thành phố, có trên 2.067 thủ khoa được vinh danh và tuyển dụng khoảng 200 thủ khoa về công tác tại thành phố, đa số thủ khoa đều có việc làm ở các cơ quan, đơn vị Trung ương, TP.

Công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ trẻ đã được quan tâm đổi mới, cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ các cấp ủy quản lý đảm bảo tỷ lệ đạt 10% trở lên. Nhiều cán bộ trẻ, cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, hội đã được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo các cấp.

Trong 15 năm qua, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã tổ chức 14.327 buổi học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới nhiều hình thức; 14.978 buổi gặp mặt truyền thống, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các hành trình về nguồn, đến các “địa chỉ đỏ”, hành trình “Theo dấu chân Bác”...

Đồng chí Chu Hồng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tham luận tại hội nghị
Đồng chí Chu Hồng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tham luận tại hội nghị

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

Báo cáo đã nhìn nhận điểm hạn chế qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 25. Đồng chí Vũ Hà cho biết, một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên. Chính quyền cơ sở ở một số nơi chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ và nội dung công tác quản lý Nhà nước đối với thanh niên, cá biệt có nơi còn “khoán trắng” cho tổ chức Đoàn.

Đồng chí Vũ Hà cho biết cần coi trọng công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô, vận động và thu hút tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu niên; giáo dục truyền thống, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với phối hợp làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý với Đảng, chính quyền những cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, của từng địa phương, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, hướng mạnh các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội về cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên...

Đọc thêm

Đảng viên trẻ biết ơn, noi theo tấm gương trong sáng, giản dị Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Đảng viên trẻ biết ơn, noi theo tấm gương trong sáng, giản dị

TTTĐ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng căn dặn các đảng viên trẻ: “Đã là đoàn viên, thanh niên là đi đầu, xung kích, “thanh niên là đội viên xung kích cách mạng”, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, không từ làm việc gì cả, huống hồ mình lại là đảng viên trẻ”.
Thanh niên TP Hồ Chí Minh tích cực xây dựng Nông thôn mới Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Thanh niên TP Hồ Chí Minh tích cực xây dựng Nông thôn mới

TTTĐ - Sáng 21/7, Huyện đoàn Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng Nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 154.
Tuổi trẻ Hải Phòng đồng loạt ra quân chung tay xây dựng Nông thôn mới Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

Tuổi trẻ Hải Phòng đồng loạt ra quân chung tay xây dựng Nông thôn mới

TTTĐ - Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Phát huy tinh thần tiên phong theo lời dặn của Tổng Bí thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Phát huy tinh thần tiên phong theo lời dặn của Tổng Bí thư

TTTĐ - Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh và truyền thông điệp về tinh thần “Tiên phong” của người trẻ. 5 “Tiên phong” của thanh niên được Tổng Bí thư nêu đã trở thành "kim chỉ Nam" hành động cho tuổi trẻ.
Hải Phòng hoàn thành Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Hải Phòng hoàn thành Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam

TTTĐ - Hải Phòng hoàn thành Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam vượt trước tiến độ đề ra, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Về Đồng Lộc nghe gió kể chuyện xưa... Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Về Đồng Lộc nghe gió kể chuyện xưa...

TTTĐ - Trên những cung đường của chuyến hành trình tri ân 2024, đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đi qua nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung. Trước chuyến đi, chúng tôi đã rất mong chờ được đến với Hà Tĩnh, vùng quê yên bình, dịu dàng với sông La xanh thẳm và núi Hồng Lĩnh chót vót.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành muôn vàn thương yêu cho thiếu nhi Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành muôn vàn thương yêu cho thiếu nhi

TTTĐ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một vị lãnh đạo tài ba, người Cộng sản chân chính, mà còn là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, và có một trái tim vô cùng nhân hậu. Tổng Bí thư luôn dành tình thương yêu, quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng.
Tuổi trẻ Thủ đô ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2024 Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Thủ đô ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2024

TTTĐ - Chiều 18/7, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội thu ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2024.
Thanh niên phát huy bản sắc, phát triển công nghiệp văn hoá Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Thanh niên phát huy bản sắc, phát triển công nghiệp văn hoá

TTTĐ - Nhiều ý kiến của thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác đã đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tuổi trẻ Đà Nẵng tri ân bằng những việc làm ý nghĩa Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Đà Nẵng tri ân bằng những việc làm ý nghĩa

TTTĐ - Những ngày tháng 7, cùng cả nước tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ, người có công, gia đình chính sách trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Đà Nẵng cũng đã có nhiều hành động nhằm thể hiện lòng biết ơn, ghi nhớ công lao của các thế hệ trước.
Xem thêm