Tag
Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949 - 3/3/2024)

Bền bỉ tạo dựng niềm tin, sự bình yên trong Nhân dân

Tin tức 03/03/2024 08:00
aa
TTTĐ - 75 năm là chặng đường dài và ý nghĩa trong hành trình thực hiện tốt vai trò tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; xây dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội. Vượt qua nhiều bối cảnh lịch sử, nhiều thực tiễn gai góc, càng thấy rõ vai trò và bản lĩnh của ngành Tuyên giáo nói chung, Tuyên giáo Thủ đô nói riêng.
Đổi mới công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân từ cơ sở
Lan tỏa hình ảnh doanh nhân trẻ Thủ đô Tạo đà bật mạnh cho doanh nhân trẻ Thủ đô Thúc đẩy tinh thần đoàn kết, lan toả nét đẹp văn hoá Thủ đô

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Cách đây 75 năm, ngày 3/3/1949, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TUHN tách Ban Tuyên huấn ra khỏi Ban Đảng vụ. Nhiệm vụ chủ yếu của các Ban Tuyên huấn Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây những năm 1949-1954 là tập trung tăng cường huấn luyện lập trường tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; tham gia gây dựng cơ sở cách mạng. Đồng thời, tuyên truyền tin chiến thắng trên các chiến trường, khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, giải phóng Thủ đô. Từ đó, ngày 3/3/1949 đi vào lịch sử, đánh dấu sự ra đời của cơ quan Tuyên huấn, nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Trong suốt 75 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử từ thời chiến đến thời bình, đội ngũ những người làm tuyên giáo Thủ đô đã làm tốt công tác tư tưởng, tuyên giáo, đóng góp quan trọng vào thành công chung của TP và cả nước.

Bền bỉ tạo dựng niềm tin, sự bình yên trong Nhân dân

Đáng kể, ngày 1/8/2008, thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội được sắp xếp, kiện toàn gồm 8 phòng chuyên môn và văn phòng Ban (trên cơ sở hợp nhất giữa hai cơ quan là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội).

Trong bối cảnh những nhiệm vụ mới đặt ra, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô luôn nêu cao tinh thần đoàn kết - năng động - sáng tạo - tâm huyết - trách nhiệm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao với một xung lực mới và quyết tâm cao.

Đặc biệt những năm gần đây, trước những biến động của tình hình thế giới, khu vực, để giữ ổn định tình hình, tư tưởng, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và đảm bảo môi trường an toàn cho các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP phát huy hiệu quả, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền, tham mưu, phối hợp.

Bền bỉ tạo dựng niềm tin, sự bình yên trong Nhân dân
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải Nhất cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô cho các thí sinh

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để lại nhiều hậu quả, với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội và cấp ủy Đảng các cấp, chủ động, nhạy bén tham mưu, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác. Hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo đã góp phần không nhỏ vào thành quả phòng, chống dịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị.

Ngay sau khi Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết một cách đồng bộ tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tổ chức Lễ phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết này. Qua đó, tạo bước chuyển động trong hệ thống chính trị về tinh thần, ý chí xây dựng, phát triển Thủ đô - yếu tố vô cùng quan trọng trong bối cảnh thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế.

Giữ vững môi trường bình yên để Thủ đô phát triển

Năm 2023, toàn ngành đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó phải kể đến là Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba trên địa bàn TP. Thành công của Cuộc thi không chỉ dừng lại ở số lượng bài dự thi tăng, chất lượng cuộc thi được nâng cao mà còn góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp Nhân dân đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bền bỉ tạo dựng niềm tin, sự bình yên trong Nhân dân

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiếm tra Thành uỷ Nguyễn Quang Đức và Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023

Song song với củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã tăng cường nắm bắt dư luận xã hội cũng như tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, các chính sách lớn của TP...

Trong đó, xác định công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án là công việc khó khăn do khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn và thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban, làm việc với Thường trực các quận, huyện, thị ủy có dự án đi qua địa bàn; chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo về tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Cùng với đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, hệ thống Tuyên giáo TP tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số kịp thời, linh hoạt, phù hợp, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ, năng lực thiết bị, xác định mục tiêu “hệ sinh thái số” cần hướng đến, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động xây dựng lộ trình thực hiện chuyển đổi số với các mục tiêu và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần tiêu chuẩn hoá, quy trình hoá nghiệp vụ, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

75 năm là chặng đường dài và ý nghĩa trong hành trình thực hiện tốt vai trò tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Vượt qua nhiều bối cảnh lịch sử, nhiều thực tiễn gai góc, càng thấy rõ vai trò và bản lĩnh của ngành Tuyên giáo nói chung, Ban Tuyên giáo Thủ đô nói riêng đúng với phương châm “Công tác tuyên giáo đi trước mở đường - đi cùng thực hiện - đi sau tổng kết”. Trên tất cả, một môi trường bình yên, an toàn đã luôn được giữ vững cùng tinh thần đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân là điều kiện thuận lợi để Hà Nội thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được Trung ương giao phó...

Đọc thêm

Khắc phục ngay tình trạng tụt giảm chỉ số cải cách hành chính Tin tức

Khắc phục ngay tình trạng tụt giảm chỉ số cải cách hành chính

TTTĐ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị huyện Phú Xuyên tập trung rà soát, phân tích rõ, kỹ các điểm yếu để tập trung khắc phục ngay tình trạng tụt giảm chỉ số cải cách hành chính.
Việt Nam phát huy vai trò tiên phong với vị thế thành viên chủ chốt của ASEAN Tin tức

Việt Nam phát huy vai trò tiên phong với vị thế thành viên chủ chốt của ASEAN

TTTĐ - Ngày 23/4, Diễn đàn Tương lai ASEAN được tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với sự tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến của lãnh đạo, đại diện các nước thành viên ASEAN, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, học giả và doanh nghiệp.
ASEAN cần ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường và thích ứng Tin tức

ASEAN cần ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường và thích ứng

TTTĐ - Ngày 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.
3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số Tin tức

3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số

TTTĐ - Ngày 23/4, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, nước Chủ tịch ASEAN 2024 đồng chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số".
Gặp mặt cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ Tin tức

Gặp mặt cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia không ngừng phát triển mạnh mẽ Tin tức

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia không ngừng phát triển mạnh mẽ

TTTĐ - Sáng 23/4, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, đang thăm chính thức Việt Nam.
Long An tiếp tục xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc Tin tức

Long An tiếp tục xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

TTTĐ - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Long An tiếp tục nỗ lực thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là hiện thực hóa quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc sau khi hai nước đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho Bình Dương Nhịp sống phương Nam

Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho Bình Dương

TTTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 175/TB-VPCP ngày 22/4/2024 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.
Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển vững chắc Tin tức

Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển vững chắc

TTTĐ - Chiều 22/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội.
Cử tri băn khoăn, kiến nghị về lĩnh vực đất đai nông thôn Tin tức

Cử tri băn khoăn, kiến nghị về lĩnh vực đất đai nông thôn

TTTĐ - Chiều 22/4, tại trụ sở UBND xã Thượng Mỗ, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV .
Xem thêm