Tag
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2023)

Dấu ấn Đảng trên từng chặng đường phát triển

Tin tức 16/03/2023 08:00
aa
TTTĐ - Trong công cuộc kháng chiến và dựng xây, Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn yêu cầu Hà Nội xác định trách nhiệm vị trí “đầu tàu”, vai trò “gương mẫu” với cả nước và “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác". Khắc ghi lời dặn của Người, trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển, Đảng bộ TP Hà Nội đã phát huy vai trò của mình, cùng Thủ đô và cả nước làm nên những thành tựu lớn.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội bàn thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiều Nghị quyết quan trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII Quyết liệt triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” tạo bước tiến trong công tác Đảng

Giành chính quyền về tay Nhân dân

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sau sự kiện lịch sử vĩ đại đó, ngày 17/3/1930, tại nhà số 42, phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập. Đảng bộ Hà Nội có vinh dự lớn là Đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước.

Từ đây, với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường cùng tinh thần chủ động, sáng tạo... Đảng bộ TP Hà Nội đã lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay Nhân dân ở Thủ đô.

Dấu ấn Đảng trên từng chặng đường phát triển
Cuộc mít tinh tại quảng trường Nhà hát Lớn ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu

Trong đó, cuộc khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội thắng lợi đã góp phần quan trọng quyết định kết thúc nhanh chóng cuộc Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trên phạm vi cả nước. Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội, theo cố Tổng Bí thư Trường Chinh nhận định là sáng kiến và anh dũng của Nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội, cướp ngay lấy thời cơ nổi dậy giành chính quyền.

Khởi nghĩa ở Hà Nội thành công là kết quả của một quá trình chuẩn bị mọi mặt của Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội, từ tổ chức, xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, đến tập dượt quần chúng. Đó là thắng lợi của nghệ thuật biết giành thời cơ cách mạng và năng lực tổ chức, phát huy sức mạnh vô địch của Nhân dân “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Khi thời cơ đến, Đảng bộ Hà Nội đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy cao độ lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân, giành thắng lợi trong một khoảng thời gian ngắn, không để lỡ thời cơ.

Đặc biệt, ở thời điểm có tính chất quyết định, Xứ ủy Bắc kỳ, Thành ủy Hà Nội đã chủ động, táo bạo tìm ra phương thức khởi nghĩa phù hợp, tổ chức thành công các cuộc đấu tranh ngoại giao, vô hiệu hóa kẻ thù để giành được thắng lợi lớn nhất với tổn thất ít nhất. Đó còn là thành công to lớn của Đảng bộ Hà Nội trong việc vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối chiến lược, sách lược của Đảng vào thực tiễn Hà Nội.

Trong những năm kháng chiến, Đảng bộ TP Hà Nội vừa gây dựng, củng cố tổ chức ở cả vùng tự do và vùng địch tạm chiếm, vừa lãnh đạo quân và dân Hà Nội tham gia cuộc chiến đấu chung trên chiến trường cả nước, vừa trực tiếp chiến đấu trên địa bàn.

Từ năm 1965 - 1975, đế quốc Mỹ tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược ra cả nước bằng không quân và hải quân, trong đó Hà Nội phải đối đầu và đã đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, lập nên kỳ tích “Điện Biên phủ trên không”. Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đã lập nên nhiều chiến công và thành tựu to lớn; Đồng thời, ra sức chi viện cho cách mạng miền Nam. TP Hà Nội đã có hơn 11.000 người con ưu tú hy sinh anh dũng cho sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, góp phần thu non sông về một mối, thống nhất đất nước.

Dấu ấn Đảng trên từng chặng đường phát triển
Hà Nội ngày càng hiện đại, tươi đẹp

Đất nước thống nhất, Hà Nội cùng cả nước bước vào thời kỳ tái thiết, phục hồi. Dẫu khó khăn, nhưng trong hoàn cảnh nào, Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô cũng luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và tinh thần gương mẫu, đi đầu.

Với những thành tích đặc biệt, Đảng bộ, quân và dân Thủ đô đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cờ luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và 4 lần gửi thư khen; Được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ

Sau hơn 10 năm mở rộng địa giới hành chính và triển khai Luật Thủ đô, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011- 2020, Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, ngày càng xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”, Thành ủy và các cấp ủy Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Đặc biệt, cấp ủy vừa chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Nhiều nội dung được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của TP như: Nghe và cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong phòng, chống đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng từ đại dịch, giải ngân vốn đầu tư công, vấn đề rác thải...

Dấu ấn Đảng trên từng chặng đường phát triển
Thành ủy Hà Nội đã tăng cường tiếp dân, đối thoại với Nhân dân

Thành ủy Hà Nội đã tăng cường tiếp dân, đối thoại với Nhân dân, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, những vụ việc phức tạp ở cơ sở; Lắng nghe và có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để thúc đẩy nhiệm vụ của từng đơn vị.

Cùng với đó, nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ việc ban hành nghị quyết, tập trung vào những nghị quyết mới có tính chuyên đề và chỉ ban hành khi thực sự cần thiết. Nổi bật là Thành ủy đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và công nghiệp văn hóa; Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Lập Quy hoạch phát triển TP giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050...

Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, Hà Nội đã thích ứng kịp thời trước mọi hoàn cảnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 vừa qua; Không chỉ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh mà còn duy trì tăng trưởng kinh tế. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội năm 2022 tăng 8,89% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra (7-7,5%) và là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền TP, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp.

Trên thực tế, cả Thủ đô đang đẩy mạnh phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cao và bền vững hơn.

Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ vẻ vang đã có muôn vàn khó khăn thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội, quân và dân Thủ đô đã luôn kiên cường trong chiến đấu, hăng say, sáng tạo trong lao động, xây dựng Thủ đô ngày càng “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Mỗi cơ quan báo chí là một "pháo đài" chính trị Tin tức

Mỗi cơ quan báo chí là một "pháo đài" chính trị

TTTĐ - Thực hiện sứ mệnh là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, báo chí đã nêu cao vai trò chủ lực, xung kích trên mặt trận tư tưởng, trong đấu tranh chống tiêu cực nói chung, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.
Lan tỏa niềm tin xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô Tin tức

Lan tỏa niềm tin xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô

TTTĐ - Sau 6 năm tổ chức, Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội đã thực sự trở thành sân chơi ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo người làm báo. Mỗi tác phẩm báo chí đã trở thành một thông điệp thuyết phục, tác động mạnh mẽ, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giúp đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Năng động, sáng tạo đồng hành cùng Thủ đô phát triển Tin tức

Năng động, sáng tạo đồng hành cùng Thủ đô phát triển

TTTĐ - Không chỉ khẳng định vai trò quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, những năm qua, báo chí Thủ đô đã không ngừng đổi mới, kết nối và huy động các nguồn lực trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, cảm hứng năng động, sáng tạo đồng hành cùng Thủ đô phát triển.
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Liên bang Nga về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Tin tức

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Liên bang Nga về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến 20/6/2024. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga (ngày 16/6/1994).
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch Tin tức

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

TTTĐ - Đẩy mạnh thực hiện phân cấp và phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý Quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm tăng cường vai trò, tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương, phù hợp với năng lực, nguồn lực thực hiện.
Xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, "lợi ích nhóm" trong quy hoạch Tin tức

Xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, "lợi ích nhóm" trong quy hoạch

TTTĐ - Phải kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình trạng dự án chậm triển khai trên thực tế.
UBND quận Ba Đình chúc mừng Báo Tuổi trẻ Thủ đô Xã hội

UBND quận Ba Đình chúc mừng Báo Tuổi trẻ Thủ đô

TTTĐ - Ngày 20/6, đồng chí Cồ Như Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình dẫn đầu đoàn công tác tới thăm, chúc mừng Báo Tuổi trẻ Thủ đô, nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).
Lãnh đạo MTTQ TP Hà Nội chúc mừng báo Tuổi trẻ Thủ đô Xã hội

Lãnh đạo MTTQ TP Hà Nội chúc mừng báo Tuổi trẻ Thủ đô

TTTĐ - Chiều 20/6, thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ TP đã tới thăm, chúc mừng báo Tuổi trẻ Thủ đô nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2024).
4 dự án luật có hiệu lực sớm mang lại động lực phát triển Tin tức

4 dự án luật có hiệu lực sớm mang lại động lực phát triển

TTTĐ - Sáng 20/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Theo các đại biểu, 4 luật này có tác động rất lớn đến toàn bộ vấn đề của nền kinh tế; nếu triển khai sớm sẽ có hiệu quả cao, gỡ bỏ những “nút thắt” trong thực tiễn.
Tập trung chia sẻ chức năng Thủ đô với các địa phương trong vùng Tin tức

Tập trung chia sẻ chức năng Thủ đô với các địa phương trong vùng

TTTĐ - Quy hoạch tập trung làm rõ mối liên hệ, vai trò, vị trí mối liên kết vùng của Hà Nội để tập trung, chia sẻ chức năng của Thủ đô đối với các địa phương trong vùng, đảm bảo khai thác tối đa, hiệu quả, tiềm năng, lợi thế...
Xem thêm