Tag

Gắn hoạt động Hội với đời sống sinh viên

Camera 360 trẻ 18/09/2023 17:36
aa
TTTĐ - Nhiều đại biểu đề xuất, Hội Sinh viên Việt Nam phải khắc họa được vị trí, vai trò của sinh viên trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, các hoạt động của Hội phải gắn với đời sống, lo toan hàng ngày của sinh viên.
Khơi dậy khát vọng cống hiến trong sinh viên Thủ đô

Chiều 18/9, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cựu cán bộ Đoàn, Hội, Hội đồng tư vấn và các chuyên gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết dự và chủ trì hội nghị.

Chuẩn bị từ sớm

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 700 đại biểu.

Gắn hoạt động Hội với đời sống sinh viên
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XI, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng nội dung từ sớm. Ngay từ năm 2022, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tiến hành xây dựng các đề án, kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, nhằm đảm bảo tính khoa học, khách quan, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã tiến hành 2 cuộc khảo sát, nghiên cứu và lấy ý kiến sinh viên trên diện rộng gồm: Đề tài nghiên cứu “Lối sống và định hướng giá trị của sinh viên hiện nay” (số lượng mẫu định lượng hơn 25.000 sinh viên và số lượng mẫu định tính gần 100 sinh viên) và chương trình khảo sát trực tuyến “Hiến kế sinh viên” (số lượng sinh viên tham gia đóng góp hơn 10.500 người).

Bên cạnh việc cung cấp chất liệu khách quan, thực tiễn để xây dựng báo cáo chính trị, việc triển khai các hoạt động khảo sát đã tạo đợt sinh hoạt sâu rộng trong hội viên, sinh viên Việt Nam đóng góp, hiến kế, chia sẻ mong muốn, khát vọng góp phần xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

Gắn hoạt động Hội với đời sống sinh viên
Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI,

Đến nay quá trình lấy kiến, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI đã trải qua 11 lần xin ý kiến tại các khối đối tượng khác nhau ở cả 3 miền Bắc, Trung Nam và sinh viên ở ngoài nước. Các ý kiến tại các hội nghị, đại hội cơ sở đã được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để đưa vào các dự thảo báo cáo chính trị.

“Với tiêu đề “Vun đắp lý tưởng cách mạng; đồng hành, phát huy sinh viên Việt Nam phấn đấu vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng Hội vững mạnh”, dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ XI đã tập trung: Phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; Bối cảnh trong và ngoài nước, tình hình sinh viên giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đã cập nhật, tiếp thu các chủ trương, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ đó đề ra phương hướng, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp trọng tâm, cụ thể hoá cho công tác Hội, phong trào sinh viên nhiệm kỳ XI”, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự kiến tiếp tục lựa chọn phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào chủ đạo, xuyên suốt của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 -2028. Điểm mới về bố cục của phần phương hướng nhiện kỳ XI là việc bổ sung thêm thành tố “đồng hành” vào chương trình “Tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên”; đồng thời bổ sung 4 đề án, bao gồm: “Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam”, “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam”, “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên”.

Với khẩu hiệu hành động dự kiến “Sinh viên Việt Nam vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước”, báo cáo chính trị đã đề ra 2 mục tiêu lớn của nhiệm kỳ: Vun đắp, phát triển toàn diện sinh viên Việt Nam và xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

3 yếu tố cần thiết cho sinh viên

Gắn hoạt động Hội với đời sống sinh viên
Ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Tại hội nghị, ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của Ban tổ chức.

Theo ông Quân, bối cảnh hiện nay có những thay đổi rất lớn, tác động mạnh mẽ đến sinh viên như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam hội nhập sâu rộng… Theo đó, dự thảo báo cáo phải khắc họa được vai trò, vị thế của sinh viên bởi đây là bộ phân ưu tú nhất của thanh niên Việt Nam. Sinh viên là nguồn trí tuệ của nước nhà, lực lượng tiên phong và then chốt xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Ở giai đoạn hiện nay, sinh viên phải có 3 yếu tố: Thể lực - kỹ năng (về công nghệ, truyền thông, tư duy sáng tạo và phản biện) - hội nhập. Bên cạnh đó, sinh viên ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt với thế hệ trước. Do đó, Hội Sinh viên phải “bắt trend” để có sự đổi mới trong công tác Hội, phong trào phải có tính hiệu triệu. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, Hội Sinh viên cần tận dụng tối đa công nghệ và mạng xã hội để tăng chiều sâu trong thu hút tập hợp sinh viên”, ông Hoàng Bình Quân chia sẻ.

Bà Trần Thị Mai Hương, nguyên Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam
Bà Trần Thị Mai Hương, nguyên Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam

Bà Trần Thị Mai Hương, nguyên Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam cũng đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. Tuy nhiên, theo bà Hương chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên cần được chú trọng nhiều hơn, phải gắn với mối quan tâm của sinh viên.

Đặc biệt, Hội Sinh viên phải đưa ra được các phong trào, hoạt động gắn với đời sống, lo toan hàng ngày của sinh viên. Bên cạnh đó, việc bảo vệ quyền của sinh viên phải được quan tâm. Trong bối cảnh cá nhân hóa, phân tán về lối sống việc đoàn kết sinh viên cũng phải được đặt ra.

Gắn hoạt động Hội với đời sống sinh viên
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trần Quang Hưng phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trần Quang Hưng đề xuất cần biến lực lượng sinh viên thành chủ thể trong các hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh viên cần có giải pháp công nhận, quản lý các mô hình của sinh viên, khai thác tiềm năng của các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Mặt khác, cần có sự liên thông giữa 2 đề án “Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam”, “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Đọc thêm

Giới trẻ Hà thành “ăn, ngủ” theo "nhịp đập" EURO Camera 360 trẻ

Giới trẻ Hà thành “ăn, ngủ” theo "nhịp đập" EURO

TTTĐ - Mùa EURO năm 2024 sôi động, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tới các quán cà phê mở xuyên đêm, để tập trung cùng bạn bè, theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn giữa các đội bóng.
Tạo cầu nối cho sinh viên với gần 6.000 cơ hội việc làm Camera 360 trẻ

Tạo cầu nối cho sinh viên với gần 6.000 cơ hội việc làm

TTTĐ - 50 doanh nghiệp tham gia với gần 6000 cơ hội thực tập, việc làm được đăng ký; có gần 80 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tuyển dụng trong Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2024 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Camera 360 trẻ

Nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

TTTĐ - Ngày 14/6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” năm 2024, bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu địa phương với sự tham dự của 500 đại biểu trên cả nước.
Môi trường thực tiễn phong phú cho công, viên chức trẻ rèn bản lĩnh Camera 360 trẻ

Môi trường thực tiễn phong phú cho công, viên chức trẻ rèn bản lĩnh

TTTĐ - Theo Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng là môi trường thực tiễn phong phú, sinh động cho hàng trăm ngàn đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân người lao động trẻ trên cả nước rèn luyện bản lĩnh, nhận thức và hành động, cống hiến cho cộng đồng.
4 bạn trẻ Hà Nội giành giải Nhất “Vô địch tin học văn phòng” Camera 360 trẻ

4 bạn trẻ Hà Nội giành giải Nhất “Vô địch tin học văn phòng”

TTTĐ - Trong số 6 gương mặt xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel năm 2024 có 4 bạn trẻ hiện đang là học sinh, sinh viên của thành phố Hà Nội.
Hải Phòng tổ chức tìm hiểu về phòng, chống ma túy học đường Tư vấn pháp luật

Hải Phòng tổ chức tìm hiểu về phòng, chống ma túy học đường

TTTĐ - Sáng 13/6, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy trong học đường thông qua Mô hình phiên tòa giả định và chương trình Rung chuông vàng tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Dewey (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng)
Tuổi trẻ Hải Phòng nói không với ma túy Camera 360 trẻ

Tuổi trẻ Hải Phòng nói không với ma túy

TTTĐ - Tuổi trẻ Hải Phòng tích cực lắng nghe, học hỏi kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên cơ sở nhằm xây dựng lực lượng lòng cốt tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu niên và cộng đồng.
Bài 4: Những “Đại sứ” tuyên truyền GenZ Tôi yêu Hà Nội

Bài 4: Những “Đại sứ” tuyên truyền GenZ

TTTĐ - Các bạn học sinh, sinh viên đã tích cực quảng bá văn hoá, lịch sử truyền thống, di tích trên địa bàn Thủ đô bằng cách quay dựng video, đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ đã giành giải thưởng cuộc thi “Đại sứ tuyên truyền lịch sử, văn hoá Thăng Long – Hà Nội” do Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức.
Giúp thanh niên không chạy theo các giá trị ảo Camera 360 trẻ

Giúp thanh niên không chạy theo các giá trị ảo

TTTĐ - Tại Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 đã có nhiều ý kiến của các nguyên thủ lĩnh Trung ương Đoàn.
Tình đồng nghiệp thắt chặt, nối dài khắp Bắc – Trung – Nam Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

Tình đồng nghiệp thắt chặt, nối dài khắp Bắc – Trung – Nam

TTTĐ - Lực lượng thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) qua tỉnh Thanh Hoá đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Ngay sau khi tiếp cận địa bàn, các lực lượng đã được chính quyền địa phương, đồng nghiệp hỗ trợ nơi ăn, nghỉ ngơi, sinh hoạt… Qua đó, thắt chặt thêm tình bạn, đồng nghiệp của các cán bộ, công nhân ngành điện, cũng như những người đang ngày đêm hỗ trợ dự án khắp Bắc - Trung - Nam.
Xem thêm