Tag

Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các quy tắc ứng xử

Bản lĩnh trong thế giới phẳng 14/06/2023 17:57
aa
TTTĐ - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP và Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống” trong học tập và làm theo Bác Hôm nay (14/6) khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội Đề xuất giải pháp đột phá tháo gỡ "điểm nghẽn" trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công Mô hình chính quyền đô thị tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở Đề cao tính trách nhiệm, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo trong giải ngân đầu tư công

Linh hoạt trong học tập và làm theo Bác

Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các ngành, cấp, địa phương, đơn vị thuộc TP Hà Nội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39 của Thành ủy trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị.

Từ đó thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, quản lý Nhà nước; Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của Nhân dân.

Đồng thời, Hà Nội tiếp tục phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là những bông hoa đẹp có sức lan tỏa, tác động lớn trong giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các quy tắc ứng xử
Việc triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39 của Thành ủy giúp phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa, góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết

Những kết quả đạt được bước đầu trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39 của Thành ủy đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội; Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả vượt bậc....

Nhờ đó, diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, nhiều công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại được hoàn thành. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương xã hội được tăng cường. Nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến, tiến bộ.

Tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Trong đó, việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với nhiều sự đổi mới nên một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong xây dựng nội dung chuyên đề hằng năm.

Trong đó, nội dung, hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền, cổ động đôi lúc chưa phong phú, hấp dẫn, chưa đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trước tình hình hiện nay. Việc phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong triển khai công tác tuyên truyền có lúc còn chưa đồng bộ, nên chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao. Việc cập nhật, cung cấp thông tin còn hạn chế; Việc giải đáp, định hướng một số vấn đề thời sự, vấn đề mới nảy sinh… trong dư luận chưa kịp thời, thấu đáo.

Công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và việc thông tin tình hình ở một số cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến an ninh trật tự chưa kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai 8 nhóm nội dung trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, TP tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân và các biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Đặc biệt là gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP và Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đọc thêm

Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải nhì cuộc thi Bản lĩnh trong thế giới phẳng

Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải nhì cuộc thi

TTTĐ - Chiều 1/11, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW; tổng kết cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.
Bí quyết truyền thông về di sản trong thời đại công nghệ số Bản lĩnh trong thế giới phẳng

Bí quyết truyền thông về di sản trong thời đại công nghệ số

TTTĐ - "Báo chí đa nền tảng là bí quyết để đẩy mạnh truyền thông về di sản trong thời đại công nghệ số", ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) chia sẻ trong chương trình tập huấn diễn ra ngày 27/9.
Hơn 6.800 tác phẩm tham dự cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bản lĩnh trong thế giới phẳng

Hơn 6.800 tác phẩm tham dự cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TTTĐ - Sáng 22/8, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn quận.
Sôi nổi hưởng ứng “Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” Bản lĩnh trong thế giới phẳng

Sôi nổi hưởng ứng “Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

TTTĐ - Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên đang nhận được sự hưởng ứng tích cực, sôi nổi từ đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn Thị xã Sơn Tây
Quận Nam Từ Liêm: Xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bản lĩnh trong thế giới phẳng

Quận Nam Từ Liêm: Xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TTTĐ - Ngày 13/7, Quận ủy Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học dự hội nghị.
Cô học trò 16 tuổi đoạt giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bản lĩnh trong thế giới phẳng

Cô học trò 16 tuổi đoạt giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TTTĐ - Trong lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn quận Tây Hồ vừa qua có một cô học trò mới 16 tuổi được nhận giải thưởng thí sinh nhỏ tuổi nhất. Điều này cho thấy, “sân chơi chính luận” đã phần nào hút giới trẻ.
Huyện ủy Thường Tín thi hành kỷ luật 38 đảng viên Bản lĩnh trong thế giới phẳng

Huyện ủy Thường Tín thi hành kỷ luật 38 đảng viên

TTTĐ - Thông tin trên được nêu ra trong Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIV mở rộng lần thứ 22 diễn ra ngày 29/6.
Báo chí Thủ đô hòa mình vào “dòng chảy” chuyển đổi số Bản lĩnh trong thế giới phẳng

Báo chí Thủ đô hòa mình vào “dòng chảy” chuyển đổi số

TTTĐ - Việc chuyển đổi số báo chí đang là định hướng phát triển trọng tâm của các cơ quan báo chí, được sự quan tâm, định hướng từ Chính phủ, Bộ, ngành quản lý. Trong guồng quay đó, báo chí Thủ đô cũng hòa cùng báo chí cả nước, nỗ lực ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự để đẩy mạnh chuyển đổi số.
Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên Bản lĩnh trong thế giới phẳng

Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên

TTTĐ - Sáng 16/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức diễn đàn chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên”.
Quận ủy Tây Hồ củng cố, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở Đảng Bản lĩnh trong thế giới phẳng

Quận ủy Tây Hồ củng cố, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở Đảng

TTTĐ - Sáng 14/6, Quận ủy Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức Lễ công bố quyết định giải thể Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Quận ủy, Đảng bộ cơ quan UBND quận và thành lập mới các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy.
Xem thêm