Tag

Lấy "dân là gốc", là trung tâm trong triển khai hoạt động Mặt trận

Tin tức 26/10/2023 13:57
aa
TTTĐ - Sáng 26/10, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Đào Đoan Hùng, Vụ Trưởng Vụ nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội về việc thực hiện bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ càng thấm thía bài học “Dân là gốc” Quán triệt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân
Lấy
Quang cảnh buổi làm việc

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết Nhân dân

Báo cáo với Đoàn khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: Nhận thức rõ vị trí, vai trò của Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội luôn nghiêm túc quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; Phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, các hội đồng tư vấn, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung, phương thức tập hợp Nhân dân có nhiều đổi mới và linh hoạt, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, phát triển tổ chức với cổ vũ, lôi cuốn đông đảo Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung, phương pháp vận động quần chúng và đề xuất với cấp ủy, chính quyền điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các chế độ, chính sách phù hợp nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Lấy
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại buổi làm việc

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với UBND TP tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, làm tâm điểm gắn bó, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. 5 năm gần đây, đã có 19.743 lượt khu dân cư tổ chức Ngày hội. Đây là nguồn cổ vũ, động viên cả về vật chất và tinh thần đối với Nhân dân ở khu dân cư, tạo động lực để Nhân dân tiếp tục ra sức phấn đấu xây dựng Khu dân cư ngày một tốt đẹp hơn.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phù hợp để tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng chống dịch COVID-19 thông qua tổ chức nhiều hoạt động. Qua đó tiếp nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền với tổng số tiền 789,146 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 683,974 tỷ đồng.

Mặt trận cũng đã chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội được triển khai tích cực. 5 năm gần đây, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp TP đã vận động được trên 313 tỷ đồng. Toàn TP đã trích trên 305 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng và sửa chữa 4.347 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 26.352 học sinh nghèo, hỗ trợ sinh kế cho 7.756 hộ, khám chữa bệnh cho 7.140 người nghèo và các hỗ trợ khác trị giá 158,8 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP xuống còn 0,095%, hộ cận nghèo còn 0,99%.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp TP đã có 4.335 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị; 4.392 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020; Tổ chức 4.428 đoàn giám sát, phối hợp tham gia 6.920 đoàn giám sát. Đã có 2.282 hội nghị phản biện xã hội được triển khai ở các cấp. các ý kiến giám sát, phản biện xã hội được chính quyền các cấp nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa để các chủ trương, chính sách được thực hiện khả thi.

Lấy
Đại diện MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Nuôi dưỡng, phát huy tinh thần đoàn kết trong dân

Bên cạnh những kết quả trên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung cũng thừa nhận những tồn tại hạn chế. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp chưa đồng đều, việc nắm tình hình Nhân dân có nơi hiệu quả còn hạn chế. Việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, người Việt Nam ở nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng của TP.

Ngoài ra, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, giữa Mặt trận với chính quyền có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã được nâng lên, tuy nhiên, tại một số nơi còn hạn chế. Chất lượng, hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở một số nơi còn mang tính hình thức...

Tại hội nghị, các ý kiến của chuyên gia, thành viên hội đồng tư vấn, đại diện Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đã làm rõ thêm các kết quả của việc vận dụng sức dân, lấy dân làm gốc trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của TP, địa phương.

Các chuyên gia cũng chỉ rõ, quan điểm đảng lãnh đạo, Nhà nươc quản lý, Nhân dân làm chủ phải được thực hiện ngay từ cơ sở; Đại đoàn kết cần được nuôi dưỡng, phát huy; Muốn đoàn kết, tập hợp được Nhân dân phải có sự hiểu biết khách quan, đúng đắn về cộng đồng xã hội... Để vận dụng sức dân, cần công khai minh bạch, thông tin chuẩn tới dân, dân biết đúng, hiểu đúng mới bàn, mới làm được. Cùng với đó là cần có cơ chế kiểm tra, giám sát quyền lực để đảm bảo quyền của Nhân dân...

Lấy
Đồng chí Đào Đoan Hùng, Vụ Trưởng Vụ nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đào Đoan Hùng ghi nhận những đổi mới của MTTQ TP Hà Nội trên 6 kết quả. Trong đó, hoạt động Ngày hội đại đoàn kết là điểm sáng tập hợp Nhân dân; Huy động phòng chống dịch đã tập hợp được nguồn lực to lớn giúp TP vượt qua khó khăn; Sự đồng lòng của Nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh ngày càng bền chặt; Cùng với đó là sự đóng góp hiệu quả của Nhân trong xây dựng luật, chính sách...

Bên cạnh những kết quả định lượng được, Trưởng đoàn giám sát cũng ghi nhận những kết quả định tính khi kinh tế - xã hội Thủ đô ngày càng phát triển; Đời sống Nhân dân được nâng cao; Chỉ số hạnh phúc, mức độ thụ hưởng của người dân thể hiện rõ; An ninh chính trị đảm bảo và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; …

Cũng theo ông Hùng, qua buổi giám sát cũng cho thấy sự đồng thuận của người dân đối với các quyết sách của TP, sự tham gia của người dân vào xây dựng Đảng, các cuộc vận động là rất tích cực; Niềm tin với Đảng của Nhân dân ngày càng được củng cố; Đồng thời, vai trò của MTTQ không ngừng được nâng lên.

Ghi nhận các ý kiến của các chuyên gia, hội đồng tư vấn, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, đưa vào báo cáo để trình Hội đồng khoa học quốc gia trong thời gian tới.

Đọc thêm

Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII Tin tức

Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Sau ba ngày (16-18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Thông báo kết quả làm việc cuộc họp lãnh đạo chủ chốt Tin tức

Thông báo kết quả làm việc cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

10 giờ, thứ Bảy, ngày 18/5/2024, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.
Thông báo Hội nghị Trung ương chín, khoá XIII Tin tức

Thông báo Hội nghị Trung ương chín, khoá XIII

TTTĐ - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2024, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ chín để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung:
Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hội kiến lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh Tin tức

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hội kiến lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh

TTTĐ - Chiều 16/5, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi hội kiến đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHND Trung Hoa Phạm Sao Mai.
Có giải pháp từ sớm, từ xa để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát Tin tức

Có giải pháp từ sớm, từ xa để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

TTTĐ - Ngày 16/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Trang sử hào hùng, bất khuất của quân và dân Đăk Glei Tin tức

Trang sử hào hùng, bất khuất của quân và dân Đăk Glei

TTTĐ – Tối 16/5, tại huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék (16/5/1974 - 16/5/2024) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pék.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII Tin tức

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng 16/5 tại Thủ đô Hà Nội.
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ chín, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tin tức

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ chín, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Hà Nội tổ chức Giải Báo chí xây dựng Đảng lần thứ VII Tin tức

Hà Nội tổ chức Giải Báo chí xây dựng Đảng lần thứ VII

TTTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VII - năm 2024.
Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Tin tức

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận cụ thể về Tờ trình và dự thảo Chỉ thị, làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy.
Xem thêm