Tag

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ trong thực thi pháp luật

Tin tức 29/05/2024 14:16
aa
TTTĐ - Sáng 29/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy chủ trì Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chủ trì.
Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội Tư vấn pháp luật miễn phí cho hộ nghèo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc làm việc

Tham dự hội nghị có: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên...

Xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, mục đích hội nghị là nhằm phục vụ việc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng các đề án được giao theo Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ và văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, xây dựng 3 đề án.

Cụ thể gồm: Đề án nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện. Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính để đưa ra tòa án phán quyết đối với trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước. Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, thành phố Hà Nội là địa phương thứ 4 mà đoàn tiến hành khảo sát, ngoài các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Kiên Giang, Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 19/1/2023 để triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó, Chương trình nhấn mạnh đến 4 mục đích, yêu cầu; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 7 nội dung phân công, nhiệm vụ.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, Chương trình hành động số 18-CTr/TU. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô, góp phần cùng cả nước tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Cụ thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục với các hình thức đa dạng, thiết thực; tăng cường tổng kết, nghiên cứu thực tiễn để đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Các đơn vị quán triệt sâu sắc việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của hệ thống chính trị; được tiến hành đồng bộ với thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt là phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế, đề cao đạo đức xã hội và trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức. Đồng thời, Hà Nội xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Các đơn vị tiếp tục xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô; nghiên cứu đưa nội dung phù hợp về Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các nhà trường trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương.

Tổ chức, hoạt động của chính quyền tinh gọn, hiệu quả

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố trong thực thi Hiến pháp, pháp luật. Các đơn vị cụ thể hóa theo thẩm quyền các cơ chế để các chủ thể thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

Đồng chí nhấn mạnh, quan tâm việc tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới; thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố; xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đối với 3 đề án khảo sát, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cơ quan, đơn vị của thành phố dự buổi khảo sát trên cơ sở nội dung báo cáo cần nghiên cứu, phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận, cung cấp thông tin từ thực tiễn, thực hiện việc khảo sát, đánh giá bảo đảm tính trung thực, khách quan.

Trong đó, các đơn vị tập trung vào một số nội dung khảo sát cũng như các nội dung lớn của Đề án cần xin ý kiến, như phạm vi nghiên cứu đề án, cơ chế khởi kiện, cơ chế kiểm soát, lộ trình thực hiện... Qua đó góp phần triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng các đề án mà ngành Kiểm sát nhân dân được giao theo Nghị quyết số 27-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất những kiến nghị gắn với thực tiễn tại Hà Nội liên quan đến nội dung các đề án. Trong đó, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TƯ cũng như cần đóng góp các ý kiến, kinh nghiệm thực tế của các đơn vị đối với 3 đề án lấy ý kiến tại hội nghị này.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Pham Quí Tiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Pham Quí Tiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Góp ý trực tiếp vào các nội dung cụ thể của từng đề án, các đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phạm Quí Tiên nhấn mạnh việc ban hành các văn bản liên quan để triển khai thực hiện trên thực tế sao cho hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kết thúc buổi khảo sát, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng cảm ơn các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp khách quan, sâu sắc và hiệu quả cho việc triển khai xây dựng các đề án. Đây là căn cứ để Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có những điều chỉnh, bổ sung nội dung các đề án một cách hợp lý, đầy đủ và bám sát thực tiễn, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Đọc thêm

Thi hành sớm Luật Đất đai, doanh nghiệp, người dân sẽ có lợi Tin tức

Thi hành sớm Luật Đất đai, doanh nghiệp, người dân sẽ có lợi

TTTĐ - Chính phủ cho rằng, việc cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn sẽ khắc phục tồn tại trong định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư - vốn là nguyên nhân của tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, không dám làm.
Gắn bó, đồng hành cùng Hà Nội trong công tác thông tin, tuyên truyền Tin tức

Gắn bó, đồng hành cùng Hà Nội trong công tác thông tin, tuyên truyền

TTTĐ - Sáng 19/6, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc mừng Báo Hànộimới, Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
Quy hoạch báo chí, xuất bản phải có tính mở và khả thi Tin tức

Quy hoạch báo chí, xuất bản phải có tính mở và khả thi

TTTĐ - Sáng 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Báo chí cần có cách làm mới, tư duy phù hợp với kinh tế thị trường Tin tức

Báo chí cần có cách làm mới, tư duy phù hợp với kinh tế thị trường

TTTĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia sẻ suy nghĩ trên tại cuộc giao ban báo chí, diễn ra sáng ngày 18/6 tại Hà Nội.
Đề xuất cấm kinh doanh dược trên mạng xã hội Tin tức

Đề xuất cấm kinh doanh dược trên mạng xã hội

TTTĐ - Dự thảo Luật Dược (sửa đổi) nghiêm cấm hình thức kinh doanh dược trên mạng xã hội và các hình thức kinh doanh điện tử khác ngoài các hình thức quy định tại luật này.
Đồng hành vì một Hà Nội đẹp hơn, phát triển hơn Tin tức

Đồng hành vì một Hà Nội đẹp hơn, phát triển hơn

TTTĐ - Hà Nội đang đứng trước những cơ hội mới và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với khát vọng mong Hà Nội đẹp hơn, xanh hơn, phát triển hơn, trở thành thành phố kết nối toàn cầu...
Cần thêm cơ chế để Công đoàn bảo vệ người lao động tốt hơn Tin tức

Cần thêm cơ chế để Công đoàn bảo vệ người lao động tốt hơn

TTTĐ - Theo đại biểu Nguyễn Phi Thường (Đoàn Hà Nội), cán bộ Công đoàn cơ sở đều hưởng lương từ doanh nghiệp, luôn chịu sức ép từ người sử dụng lao động, điều này rất khó tạo ra sự bình đẳng trong hoạt động.Vì vậy, đại biểu cho rằng, cần thiết phải cụ thể hóa cơ chế này bằng pháp luật để Công đoàn “độc lập” hơn với người sử dụng lao động.
Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội chúc mừng Báo Lao động Thủ đô Tin tức

Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội chúc mừng Báo Lao động Thủ đô

TTTĐ - Sáng 18/6, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Phạm Quí Tiên đã tới thăm, chúc mừng Báo Lao động Thủ đô, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024)
Phát huy hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Tin tức

Phát huy hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến trong mỗi người dân

TTTĐ - Chưa bao giờ TP Hà Nội đứng trước cơ hội phát triển lớn như hiện nay và rất cần sự đoàn kết, thống nhất đồng lòng của Nhân dân. Vì vậy, cần đổi mới nội dung, phương thức tập hợp Nhân dân. Làm thế nào để mỗi người dân phát huy được hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của TP.
Đề xuất đánh thuế VAT hàng hoá nhập qua TikTok, Shopee, Lazada Tin tức

Đề xuất đánh thuế VAT hàng hoá nhập qua TikTok, Shopee, Lazada

TTTĐ - Chiều 17/6, tiếp tục chương trình kỳ họp 7, Quốc hội nghe tờ trình, thẩm tra Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi.
Xem thêm