Tag

Phát huy vai trò động lực, đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển đất nước

Tin tức 18/10/2023 15:23
aa
Ngày 18/10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác nhóm 6 Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam làm việc với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Chính phủ trình Quốc hội 27 chính sách mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh khai mạc Lễ hội Thiếu nhi năm 2023 Bạn trẻ Lào giao lưu, học tập về công tác thanh niên tại TP Hồ Chí Minh

Chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng nhóm 6 - Trưởng đoàn công tác; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Cùng dự có GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn công tác...

Phát huy vai trò động lực, đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển đất nước
Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn tại buổi làm việc với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo SGGP

Nhiều dấu ấn sau 40 năm đổi mới

Nội dung buổi làm việc gồm 2 vấn đề chính: Đánh giá tổng quát các vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới. Dự báo tình hình mới, đề xuất và kiến nghị quan điểm, định hướng, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tại buổi khảo sát, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, một trong những thành tựu quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh sau 40 năm cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới là khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng tập trung vào các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm và nông nghiệp công nghệ cao, tăng dần giá trị các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng khoa học, công nghệ...

Đề cập đến những dấu ấn tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đồng chí Phạm Đức Hải nhấn mạnh đến nội dung đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập của đất nước.

Tại thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành các mô hình khoa học và công nghệ điển hình như: Thành lập khu công nghệ cao; Công viên phần mềm Quang Trung - mô hình mẫu trong quản lý một ngành công nghệ cao; Khu Nông nghiệp công nghệ cao; Trung tâm Công nghệ sinh học.

Cùng với đó là thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, bước đột phá để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Phát huy vai trò động lực, đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển đất nước
Quang cảnh buổi làm việc

Thành phố Hồ Chí Minh chủ động kiên trì đeo bám, tham mưu đề xuất Trung ương những cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để phát triển, với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”. Đề ra và xác định các chương trình công trình trọng điểm, chương trình đột phá để giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương.

Một trong những dấu ấn tiêu biểu là thành phố Hồ Chí Minh - thành phố nghĩa tình. Cùng với phát triển kinh tế, các phong trào hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm thực hiện với nhiều mô hình sáng tạo, thực sự hướng về nhân dân, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động triển khai thực hiện các chương trình riêng để đẩy mạnh công tác tạo nguồn, đào tạo, rèn luyện, thử thách đội ngũ cán bộ. Đảng bộ thành phố đã xây dựng chương trình đào tạo cán bộ trẻ tuổi, chương trình đào tạo thạc sĩ - tiến sĩ trong nước và nước ngoài, chương trình tạo nguồn cán bộ xuất thân từ công nhân, chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Từ thực tiễn công tác, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản thể chế hóa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung thành những quy định pháp luật cụ thể tổ chức thực hiện. Kiến nghị Chính phủ khẩn trương ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 để thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù giải quyết các vướng mắc, nhanh chóng tạo bước chuyển đột phá, thúc đẩy thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững...

Phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương đề xuất với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh làm rõ hơn các bài học về lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn tới những thành tựu; những điểm còn vướng mắc của thành phố, trong đó có 15 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy vai trò động lực, đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển đất nước
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên đoàn công tác, phát biểu thảo luận

Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Đoàn công tác kiến nghị: “Các đồng chí ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng các thị trường khoa học - công nghệ, thị trường lao động; di dân tự do về đô thị lớn; các định hướng trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh các nguy cơ đến từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng; những kinh nghiệm có được khi thực hiện các cơ chế thí điểm...".

GS-TS Tạ Ngọc Tấn đề nghị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm kinh nghiệm trong xây dựng môi trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa; các vấn đề đô thị hóa…, và nhất là những nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh phát biểu làm rõ hơn lợi thế riêng có của thành phố Hồ Chí Minh cũng như những khó khăn của thành phố trong quá trình phát triển, từ đó đề xuất những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu tốt hơn trong thời gian tới.

Phát huy vai trò động lực, đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển đất nước
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn công tác Trung ương nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò là động lực, đầu tàu của khu vực phía Nam và cả nước; nơi có nhiều mô hình hay, sáng tạo và những kinh nghiệm quý trên các lĩnh vực.

Qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.

Ngoài ra, trên tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, thành phố cũng đã nhận diện rõ một số hạn chế, khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển của địa phương, từ đó đề xuất, kiến nghị quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần phát triển thành phố nhanh, bền vững.

Phát huy vai trò động lực, đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển đất nước
Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

"Những vấn đề trên đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đó là: Chủ nghĩa xã hội luôn luôn là mục tiêu lớn lao, lý tưởng cao đẹp của Đảng ta và nhân dân ta. Mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và công bằng cho mọi thành viên trong xã hội, không phân biệt đẳng cấp, địa vị xã hội", đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đọc thêm

Ninh Bình cần dựa vào công nghiệp và dịch vụ để bứt phá Tin tức

Ninh Bình cần dựa vào công nghiệp và dịch vụ để bứt phá

TTTĐ - Ngày 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có mục tiêu đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Tán thành các quy định vượt trội phát triển khoa học công nghệ Tin tức

Tán thành các quy định vượt trội phát triển khoa học công nghệ

TTTĐ - Các quy định về chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Dự thảo Luật đã có bước hoàn thiện đáng kể.
Quy định rõ hơn các chính sách ưu tiên phát triển không gian ngầm Tin tức

Quy định rõ hơn các chính sách ưu tiên phát triển không gian ngầm

TTTĐ - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể rõ ràng về chiến lược, quy hoạch, ưu tiên đầu tư, quỹ đất, chính sách, thu hút các kiến trúc sư tầm cỡ quốc tế để giúp Hà Nội có những công trình mang điểm nhấn, dấu ấn của khu vực và toàn cầu.
Tin tưởng Hà Nội sẽ có bước phát triển đột phá Tin tức

Tin tưởng Hà Nội sẽ có bước phát triển đột phá

TTTĐ - Đến nay, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được đánh giá đã hoàn thiện, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đầy đủ các ý kiến đóng góp, kỳ vọng sẽ nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Các gói thầu phải chọn lựa được nhà đầu tư quốc tế có năng lực, kinh nghiệm Tin tức

Các gói thầu phải chọn lựa được nhà đầu tư quốc tế có năng lực, kinh nghiệm

TTTĐ - Ngày 28/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Báo chí góp sức vì Hà Nội văn minh, hiện đại Tin tức

Báo chí góp sức vì Hà Nội văn minh, hiện đại

TTTĐ - Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 6/2024. Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
Đẩy mạnh phân cấp, quản lý biên chế cho Hà Nội Tin tức

Đẩy mạnh phân cấp, quản lý biên chế cho Hà Nội

TTTĐ - “Theo tinh thần chủ trương của Đảng là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự quản của chính quyền Thủ đô, do đó đề nghị Quốc hội nên đẩy mạnh phân cấp, quản lý về biên chế, giao cho Hà Nội được quyền quyết định về biên chế cán bộ công chức, viên chức…”- đại biểu Quốc hội nêu ý kiến.
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ vào tháng 6 Tin tức

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ vào tháng 6

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.
Giúp chính quyền Hà Nội chủ động đảm đương tốt vai trò Thủ đô Tin tức

Giúp chính quyền Hà Nội chủ động đảm đương tốt vai trò Thủ đô

TTTĐ - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 28/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Cởi mở hơn với việc ghi âm, ghi hình của báo chí tại toà Tin tức

Cởi mở hơn với việc ghi âm, ghi hình của báo chí tại toà

TTTĐ - Sáng nay, 28/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức Toà án Nhân dân (sửa đổi).
Xem thêm