Tag

Phát huy vai trò Mặt trận trong việc gìn giữ giá trị văn hoá

Tin tức 24/05/2024 12:22
aa
TTTĐ - Đánh giá cao các hoạt động của Uỷ ban MTTQ quận Ba Đình trong xây dựng văn minh đô thị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương mong muốn MTTQ quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống để văn hoá thực sự là nguồn lực và động lực thúc đẩy quận Ba Đình phát triển.
Xứng đáng đơn vị dẫn đầu khối Mặt trận TP Hà Nội Thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành trong mọi công việc Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống

Sáng 24/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Ba Đình tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội; Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ; Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận uỷ Ba Đình...

Phát huy vai trò Mặt trận trong việc gìn giữ giá trị văn hoá

Đại biểu dự Đại hội

Nhiều phong trào, cuộc vận động góp phần thay đổi diện mạo đô thị

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, bám sát sự lãnh đạo của Quận ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ quận Ba Đình đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội MTTQ quận lần thứ 18, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của quận.

Mặt trận quận đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các trang fanpage, nền tảng số để vận động, tập hợp, nắm tình hình Nhân dân; thường xuyên thực hiện việc đấu tranh với các luận điệu sai trái, phản động trên các nền tảng xã hội, từ đó tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận.

Phát huy vai trò Mặt trận trong việc gìn giữ giá trị văn hoá
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận Ba Đình Đỗ Thị Duy Nhiên phát biểu tại Đại hội

Một điểm nhấn nổi bật là MTTQ quận đã tập trung chỉ đạo Mặt trận phường phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng phường văn minh đô thị bằng nguồn xã hội hóa, vận động Nhân dân chung tay tham gia thực hiện. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã làm đổi thay diện mạo đô thị, từng bước thực hiện mục tiêu “xây dựng quận Ba Đình thành địa phương đi đầu về văn minh đô thị”.

Cùng với đó là các mô hình của Ủy ban MTTQ 14 phường như: “Hỗ trợ thường xuyên cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn”, “Tủ thuốc nghĩa tình”; mô hình vẽ tranh tường bích họa, lắp camera an ninh; lắp đặt thiết bị thể thao công cộng; vận động các nguồn lực xây mới, sửa chữa nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng thiết bị phòng cháy, chữa cháy…

Việc vận động ủng hộ các loại quỹ trong 5 năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Công tác chăm lo hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội được triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả, giảm 100% hộ cận nghèo từ năm 2022, hoàn thành sớm 2 năm chỉ tiêu giảm nghèo.

Phát huy vai trò Mặt trận trong việc gìn giữ giá trị văn hoá

MTTQ Việt Nam quận đã tích cực vận động Nhân dân phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng, triển khai Đề án “Phát huy vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng hệ thống chính trị quận Ba Đình trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2021 - 2025”.

Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, đa dạng về hình thức, sáng tạo trong cách thức tổ chức và nâng cao chất lượng… Qua đó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Uỷ ban MTTQ quận Ba Đình xác định 2 khâu đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tập trung thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng thời đề ra 5 chương trình hành động nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ.

Lấy Nhân dân làm nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng, biểu dương những kết quả đã đạt được của MTTQ quận Ba Đình trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, trân trọng ghi nhận, cảm ơn Nhân dân quận đã hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của TP, chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ TP.

Thời gian tới, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội lưu ý: Nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận là tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc.

Phát huy vai trò Mặt trận trong việc gìn giữ giá trị văn hoá
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Muốn vậy, Mặt trận quận cần quán triệt quan điểm “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” làm nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động; phát huy hiệu quả trang fanpage Mặt trận để tuyên truyền, vận động, chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân, nhất là vào những thời điểm và những địa điểm dễ phát sinh điểm nóng; kịp thời định hướng dư luận, tham mưu cấp ủy, chính quyền có giải pháp tạo sự đồng thuận bền vững trong Nhân dân ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, Mặt trận quận cần tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phấn đấu đi đầu, dẫn đầu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống để văn hoá thực sự là nguồn lực và động lực thúc đẩy phát triển quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Phát huy vai trò Mặt trận trong việc gìn giữ giá trị văn hoá
Lãnh đạo quận Ba Đình trao Bức trướng tặng Đại hội

Cùng đó, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của Nhân dân; tham gia hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031...

Cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên; MTTQ quận Ba Đình cần làm tốt công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp “tận tuỵ để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân được nhờ”; củng cố, kiện toàn, mở rộng thành viên là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng xã hội, đóng góp cho quá trình triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ của MTTQ...

Với tinh thần tập trung, dân chủ Đại hội đã hiệp thương 65 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận và hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khoá XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Bà Đỗ Thị Duy Nhiên tái đắc cử chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận Ba Đình khoá XIX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc thêm

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Mặt trận Tin tức

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Mặt trận

TTTĐ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây cần tập trung quan tâm phát huy "tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả" để thực hiện các chỉ tiêu, khâu đột phá...
Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025 Tin tức

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025

TTTĐ - Sáng 14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính sáng tạo, đổi mới Tin tức

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính sáng tạo, đổi mới

TTTĐ - Ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024 - phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024.
Quán triệt một số Nghị quyết, quy định quan trọng của Trung ương Tin tức

Quán triệt một số Nghị quyết, quy định quan trọng của Trung ương

TTTĐ - Ngày 13/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt một số Nghị quyết, quy định quan trọng của Trung ương.
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Thời sự

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 13/6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành liên quan.
Cử tri kiến nghị giải pháp giảm mật độ giao thông phố cổ Tin tức

Cử tri kiến nghị giải pháp giảm mật độ giao thông phố cổ

TTTĐ - Sáng 13/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và các đại biểu HĐND thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, trước Kỳ họp thứ 17 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp tục triển khai đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế Tin tức

Tiếp tục triển khai đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế

TTTĐ - Sáng 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024 - là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Quan hệ Việt Nam – Đức không ngừng được củng cố, vun đắp và phát triển Tin tức

Quan hệ Việt Nam – Đức không ngừng được củng cố, vun đắp và phát triển

TTTĐ - Chiều 12/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Hà Nội tổ chức phiên giải trình về giải quyết kiến nghị cử tri Tin tức

Hà Nội tổ chức phiên giải trình về giải quyết kiến nghị cử tri

TTTĐ - Ngày 14/6, Thường trực HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức phiên họp nghe giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên địa bàn TP Hà Nội.
Sẵn sàng về mọi mặt triển khai Luật Thủ đô khi được thông qua Tin tức

Sẵn sàng về mọi mặt triển khai Luật Thủ đô khi được thông qua

TTTĐ - Huyện Chương Mỹ nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, sẽ có đầy đủ căn cứ để tham mưu thành phố và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Xem thêm