Tag

Sinh viên Tài chính góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 16/05/2024 14:00
aa
TTTĐ - Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi sự đổi mới và sáng tạo. Các bạn sinh viên cần phải phát huy tối đa sức sáng tạo của mình, sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để truyền tải những giá trị tư tưởng của Đảng một cách hấp dẫn và hiệu quả…
Hơn 6.800 tác phẩm tham dự cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Hà Nội tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV

Đó là chia sẻ của NGƯT. PGS.TS Trương Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Học viện Tài chính tại Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” diễn ra ngày 16/5, do Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính tổ chức.

Phát huy tối đa sức sáng tạo của sinh viên

Theo TS Tạ Đình Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính: Hiện nay, chúng ta đã nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc tình hình đất nước và kích động các vấn đề xã hội nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

chia sẻ tại hội thảo
NGƯT. PGS.TS Trương Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ tại hội thảo

Trong bối cảnh này, đoàn viên, sinh viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với tri thức, sự năng động và tinh thần tiên phong, họ có thể góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đoàn viên, sinh viên cần nâng cao nhận thức và kiến thức lý luận, tổ chức các hoạt động tuyên truyền và giáo dục, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, sáng tạo trong các hoạt động phong trào, kết nối và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức Đoàn, ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, và gương mẫu trong đạo đức, lối sống.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay là rất khó khăn, phức tạp, quyết liệt. Việc phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong công tác này là rất quan trọng, góp phần bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

TS Tạ Đình Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính
TS Tạ Đình Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính chia sẻ tại hội thảo

Biến lý thuyết thành hành động

NGƯT. PGS.TS Trương Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho rằng: Trước hết, việc hiểu rõ, thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng là nền tảng cơ bản để mỗi đoàn viên, sinh viên có cái nhìn đúng đắn, sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng. Việc này không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà cần được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với đoàn viên, sinh viên, các bạn cần tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tổ chức. Đây là cơ hội để các bạn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, định hướng đúng đắn cho cộng đồng. Đồng thời, hoạt động này giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo và quản lý, những kỹ năng quan trọng trong thời đại ngày nay.

chia sẻ
Ths Bùi Văn Tiên (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính) chia sẻ tại chương trình

“Trong thời đại số hóa và bùng nổ thông tin, mỗi đoàn viên, sinh viên cần tự trang bị cho mình khả năng phân biệt đúng sai, tránh bị lôi kéo bởi những thông tin xấu, độc. Điều này không chỉ đòi hỏi các bạn phải có nền tảng kiến thức vững chắc mà còn cần có tư duy phản biện, khả năng phân tích và đánh giá thông tin một cách khách quan.

Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo. Các bạn sinh viên cần phải phát huy tối đa sức sáng tạo của mình, sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại, để truyền tải những giá trị tư tưởng của Đảng một cách hấp dẫn, hiệu quả. Những bài viết, hình ảnh hay các buổi tọa đàm trực tuyến có thể là công cụ hữu hiệu để các bạn thực hiện nhiệm vụ này”, PGS.TS Trương Thị Thuỷ chia sẻ.

Sinh viên tham luận tại chương trình
Sinh viên tham luận tại chương trình

Bản lĩnh, sáng suốt trên không gian mạng

Để góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bạn Hoàng Ngọc Hiền, sinh viên K60, Học viện Tài chính cho rằng: Trên “mặt trận” không gian mạng, mỗi thanh niên phải tận dụng triệt để sức trẻ, khả năng sáng tạo để tạo nên những sản phẩm thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách đa dạng, mới mẻ, thu hút đông đảo công chúng.

Mỗi tài khoản mạng xã hội của đoàn viên, thanh niên cần phải trở thành một nguồn thông tin tin cậy, lành mạnh, tuyệt đối không chạy theo các trào lưu, xu hướng tiêu cực; kịp thời phát hiện, cảnh báo cho cộng đồng về các trang cung cấp thông tin xấu, độc, giả mạo; phát hiện kịp thời các nguy cơ xâm hại đến nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó phối hợp các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Theo bạn Lò Văn Diễm, sinh viên K59, Học viện Tài chính: Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam cũng cần có những nội dung, phương thức phù hợp với từng thời điểm, giai đoạn nhất định.

Tại chương trình, Học viện Tài chính cũng tổ chức trao giải sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học Đoàn Thanh niên năm học 2023-2024; trao giải Best Presentation của hội thảo.

Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi vậy, ngoài hình thức đấu tranh truyền thống (viết bài đăng tải trên các sách, báo, tạp chí), chúng ta cần bổ sung những hình thức đấu tranh khác như: Đấu tranh trên không gian mạng bằng những bài viết lý luận chuyên sâu, hoặc xây dựng những tin, bài, video, clip, hình ảnh… để đăng tải trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Cùng với đó phải đoàn kết, tập hợp lực lượng ở trong Đảng và ngoài Đảng, trong giới nghiên cứu lý luận nói riêng và giới nghiên cứu khoa học xã hội nói chung, đồng thời, phối hợp với cả những nhà Mácxít chân chính ở nước ngoài. Bởi đây là cuộc đấu tranh có ý nghĩa sống còn đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản chân chính nói chung, của Đảng ta nói riêng…

Ths Bùi Văn Tiên (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính) - Chủ toạ tại hội thảo cho biết: Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”, là một diễn đàn hữu ích để sinh viên tham dự chia sẻ kiến thức, rèn luyện khả năng nghiên cứu khoa học.

Hội thảo đã tập trung thảo luận về các nội dung: Một số vấn đề lý luận chung về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực trạng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, sinh viên; phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đọc thêm

Chu đáo, tỉ mỉ "tiếp sức mùa thi" tại trường THPT Phan Đình Phùng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Chu đáo, tỉ mỉ "tiếp sức mùa thi" tại trường THPT Phan Đình Phùng

TTTĐ - Sáng nay (8/6), gần 106.000 thí sinh Hà Nội thi môn Ngữ văn - bài thi chính thức đầu tiên của kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025. Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt tới thăm, động viên và tặng quà cho các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh.
Khơi dậy nguồn lực thanh niên trong bối cảnh mới Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Khơi dậy nguồn lực thanh niên trong bối cảnh mới

TTTĐ -“Hà Nội là thành phố nghìn năm tuổi và được bạn bè quốc tế đánh giá cao là tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng. Chính các bạn thanh niên đã tạo ra sức sống đó”.
Bệ phóng cho sự phát triển vượt bậc của thanh niên Hà Nội Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bệ phóng cho sự phát triển vượt bậc của thanh niên Hà Nội

TTTĐ - Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đã tạo đà cho sự phát triển của thanh niên thành phố (TP) Hà Nội.
Phát huy vai trò thanh niên, góp sức trẻ xây dựng Thủ đô Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Phát huy vai trò thanh niên, góp sức trẻ xây dựng Thủ đô

TTTĐ - Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã bước đầu chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Nhiều nội dung kiến nghị, đề xuất của Đoàn đã được các cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị thể chế hóa và đem lại những hiệu quả nhất định. Thông qua đó, cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên từng bước được hoàn thiện.
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác thanh niên Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác thanh niên

TTTĐ - Sáng nay (4/6), Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.
Tạo mọi nguồn lực và điều kiện để trẻ em được phát triển Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tạo mọi nguồn lực và điều kiện để trẻ em được phát triển

TTTĐ - Tối 31/5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức chươn trình khai mạc hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Cung Thiếu nhi Hà Nội (1/6/1955 - 1/6/2024).
Tuổi trẻ Hải Phòng ứng xử văn minh trên không gian mạng” Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Hải Phòng ứng xử văn minh trên không gian mạng”

TTTĐ - Chiều 31/5, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng”.
Tuổi trẻ Kon Tum nêu cao tinh thần “tận tâm, tận tụy” Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Kon Tum nêu cao tinh thần “tận tâm, tận tụy”

TTTĐ – Sáng 30/5, tại TP Kon Tum, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gắn với sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vinh danh 4 thanh niên cứu người trong vụ cháy tại Trung Kính Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Vinh danh 4 thanh niên cứu người trong vụ cháy tại Trung Kính

TTTĐ - Ghi nhận hành động dũng cảm đập tường cứu người của 4 thanh niên trong vụ cháy tại ngõ 43Trung Kính xảy ra gần đây, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã Quyết định trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các anh
Bài 3: Những sứ giả quảng bá văn hóa Việt Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bài 3: Những sứ giả quảng bá văn hóa Việt

TTTĐ - Coi trọng và lấy văn hóa, gốc rễ truyền thống làm cốt lõi, nhiều thế hệ người Việt sinh sống ở nước ngoài, dù ở bất cứ quốc gia nào cũng luôn hướng về nguồn cội. Đặc biệt, trong đó, rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài thuộc thế hệ GenZ, Alpha… đã giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt, quảng bá nét văn hóa đặc sắc của dân tộc nơi trời Tây. Đó không chỉ là cách mà họ khẳng định bản sắc Việt với thế giới, mà còn ẩn chứa biết bao tự hào khi mang dòng máu “con Rồng, cháu Tiên”.
Xem thêm