Ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn Cam Ranh thành sân bay đẳng cấp thế giới

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn Cam Ranh thành sân bay đẳng cấp thế giới

Doanh nghiệp 21/02/2024 17:00
TTTĐ - Sân bay Cam Ranh do ông Johnathan Hạnh Nguyễn là cổ đông chính sẽ tổ chức quản lý, vận hành theo những tiêu chuẩn quốc tế như sân ...
    Trước         Sau