Kết nối nguồn lực trồng rừng, kiến tạo Việt Nam xanh hơn

Kết nối nguồn lực trồng rừng, kiến tạo Việt Nam xanh hơn

Môi trường 12/10/2023 16:49
TTTĐ - Chương trình Việt Nam xanh hơn vừa được tổ chức tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.
BIDV: Ngân hàng đầu tiên phục vụ dự án chuyển nhượng kết quả giảm phát thải tại Việt Nam

BIDV: Ngân hàng đầu tiên phục vụ dự án chuyển nhượng kết quả giảm phát thải tại Việt Nam

Doanh nghiệp 28/09/2023 14:30
TTTĐ - BIDV là ngân hàng phục vụ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) do Quỹ Đối tác Carbon trong Lâm ...
Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Môi trường 14/12/2022 21:32
TTTĐ - Ngày 14/12, diễn đàn “Trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” đã được ...
    Trước         Sau