Tag

Xây dựng Công đoàn Thủ đô thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Tin tức 17/10/2023 11:58
aa
TTTĐ - Sáng 17/10, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc.
550 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII Hôm nay (16/10) diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Thủ đô, đánh dấu bước phát triển mới của Công đoàn Thủ đô trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đại hội vinh dự nhận Lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội...

Dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, lãnh đạo TP Hà Nội qua các thời kỳ... Cùng 550 đại biểu là những đại diện ưu tú, tiêu biểu nhất của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Đại hội Công đoàn Thủ đô
Đại biểu dự Đại hội

Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo tốt cho công nhân, lao động

Báo cáo tại Đại hội cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua các cấp Công đoàn TP Hà Nội tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Nổi bật là việc ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Đối thoại với lãnh đạo TP, Công đoàn doanh nghiệp; Thực hiện dân chủ cơ sở, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, đề xuất các cơ chế, chính sách bảo vệ công nhân viên chức, lao động. Qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cùng với các hoạt động đại diện, bảo vệ, Công đoàn TP đã có nhiều hoạt động sôi nổi chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động. Thông qua các hoạt động Tết Sum vầy; Tháng Công nhân; Mái ấm công đoàn, các cấp công đoàn Thủ đô đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động về đảm bảo an sinh xã hội; Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, mang đến nhiều lợi ích cho đoàn viên, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, qua đó thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn.

Đại hội Công đoàn Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đạt được kết quả nổi bật với hơn 2.800 Công đoàn cơ sở, hơn 206 nghìn đoàn viên, đạt 123,6% chỉ tiêu của nhiệm kỳ, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện vượt mức mục tiêu 2 triệu đoàn viên mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhân dân trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển đảng trong công nhân viên chức lao động được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn đã giới thiệu trên 39 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và có hơn 23.400 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động được công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng, đem lại nhiều kết quả với hơn 69 nghìn sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn đã khẳng định vai trò cùng những đóng góp quan trọng của đội ngũ đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn trong xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đại hội Công đoàn Thủ đô
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, ghi nhận những thành tựu mà tổ chức Công đoàn Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng ghi nhận và tự hào, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đòi hỏi các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung giải pháp khắc phục. Đó là: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Phong trào thi đua chưa đồng đều ở các cụm, địa phương, hình thức tổ chức chậm đổi mới. Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở một số đơn vị còn hạn chế về kỹ năng, phương pháp hoạt động...

Lưu ý trong 5 năm tới, tình hình quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp; Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tiếp tục tác động mạnh mẽ đến đời sống thế giới, mở ra nhiều cơ hội to lớn nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các quốc gia... Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Công đoàn thành phố chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời các chủ trương, định hướng phát triển phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn; Tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng đó, Hà Nội tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, phương pháp phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, đối tượng; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại hội Công đoàn Thủ đô
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại Đại hội

Tập trung thực hiện chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng biểu dương và chúc mừng những thành tích của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô các cấp đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội, dịch bệnh COVID-19 với nhiều khó khăn, thách thức, sự vững vàng và quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của toàn thể đội ngũ những người lao động Thủ đô là tấm gương sáng, tiêu biểu cho phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí của Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp Công đoàn TP cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát huy vai trò là cầu nối, động viên toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Xây dựng Công đoàn Thủ đô thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong đó, các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức, người lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để làm tốt điều đó, trước hết, các cấp Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trong đội ngũ công nhân viên chức, người lao động Thủ đô; Tiếp tục đổi mới và có các giải pháp hữu hiệu để thu hút, tập hợp đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài Nhà nước;

Chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ đoàn viên, công nhân, người lao động phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ và sức khoẻ, sẵn sàng tiếp cận với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tri thức mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa năng suất lao động của Thủ đô đứng đầu cả nước.

Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện các chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn: Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Triển khai có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của người lao động trên mọi lĩnh vực.

Xây dựng Công đoàn Thủ đô thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Bức trướng tặng Đại hội

Từng cấp Công đoàn phải thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở và nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; Kịp thời tham mưu, đề xuất với TP quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu. Các phong trào cần hướng về cơ sở, quan tâm đến cán bộ Công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp. Nội dung cần tập trung vào các vấn đề thiết thực, như việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, gắn các phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Trước mắt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến dũng yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thủ đô và chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” và Kết luận số 67-KL/TU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020-2025; Củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Xây dựng Công đoàn Thủ đô thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đề ra; Để Công đoàn Thủ đô thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cầu nối giữa công nhân lao động với Đảng và chính quyền...

Tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến dũng đã tặng Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVII bức trướng với niềm tin: “Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đọc thêm

Bà Trần Thị Vân được bầu làm Chủ tịch MTTQ huyện Thanh Trì Tin tức

Bà Trần Thị Vân được bầu làm Chủ tịch MTTQ huyện Thanh Trì

TTTĐ - Sáng 28/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Kỳ vọng những quy định vượt trội trong Luật Thủ đô (sửa đổi) Tin tức

Kỳ vọng những quy định vượt trội trong Luật Thủ đô (sửa đổi)

TTTĐ - Sáng 28/5, bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đã trao đổi với báo chí về một số nội dung mang tính đặc thù, vượt trội của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô (sửa đổi) Tin tức

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô (sửa đổi)

TTTĐ - Chiều nay (28/5), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Việt Nam mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế xanh, kinh tế số Tin tức

Việt Nam mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế xanh, kinh tế số

TTTĐ - Chiều 27/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đang thăm, làm việc tại Việt Nam và bà Mariam J. Sherman – người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia mới của WB tại khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia từ ngày 1/5/2024 với trụ sở chính tại Hà Nội.
Luật Thủ đô (sửa đổi) phải sớm đi vào đời sống Tin tức

Luật Thủ đô (sửa đổi) phải sớm đi vào đời sống

TTTĐ - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) tin tưởng Luật Thủ đô (sửa đổi)sẽ được thông qua tại kỳ họp này nhưng điều quan trọng là Luật phải sớm đi vào đời sống và phát huy hiệu quả.
Tạo bứt phá, thay đổi căn bản cho Thủ đô Tin tức

Tạo bứt phá, thay đổi căn bản cho Thủ đô

TTTĐ - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 27/5, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho biết: Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), cho ý kiến đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây là cơ hội hiếm có để tạo ra định hướng phát triển Thủ đô và có cơ sở về pháp lý cho việc thực hiện định hướng đó.
Cần tạo đột phá về nhà ở cho người lao động trong thời gian tới Tin tức

Cần tạo đột phá về nhà ở cho người lao động trong thời gian tới

TTTĐ - Ngày 26/5, chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh vấn đề chăm lo nhà ở cho người lao động, "phải có bước đột phá trong thời gian tới".
Sáng tạo, bứt phá về nguồn nhân lực để tăng năng suất lao động Tin tức

Sáng tạo, bứt phá về nguồn nhân lực để tăng năng suất lao động

TTTĐ - Phát biểu tại diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024” ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, toàn thể các đoàn viên, người lao động, Công đoàn các cấp, cộng đồng doanh nghiệp cùng các bộ, ngành, địa phương cùng chung tay tập trung thực hiện: "3 đẩy mạnh", "3 tiên phong", "3 bứt phá" để góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động.
Khai mạc diễn đàn "Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024" Tin tức

Khai mạc diễn đàn "Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024"

TTTĐ - Sáng nay (26/5), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024” tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Tìm nguyên nhân, tháo gỡ điểm nghẽn của năng suất lao động Tin tức

Tìm nguyên nhân, tháo gỡ điểm nghẽn của năng suất lao động

TTTĐ - Sáng nay (26/5), tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”.
Xem thêm