Tag

Cần thể chế hóa chủ trương bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm

Tin tức 26/10/2023 14:28
aa
TTTĐ - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đánh giá cán bộ rất cần thiết; Phải thể chế hóa thật rõ về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm thì mới tạo động lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ.
Quán triệt quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ Bài 3: Không thể đổ lỗi do công cuộc chống tham nhũng

Lựa chọn các vấn đề cấp bách để lãnh đạo, chỉ đạo

Cần thể chế hóa chủ trương bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm
Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 26/10, trao đổi làm rõ thêm các nội dung Đoàn khảo sát (nhóm 5) của Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN ở Việt Nam trong 40 năm qua tại TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo vừa bảo đảm toàn diện, vừa sâu sát, cụ thể.

Đây là nhân tố quyết định giúp TP thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất như tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Duy trì phát triển kinh tế - xã hội; Phòng, chống đại dịch COVID-19...

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy tập trung lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm là những vấn đề cấp thiết, cấp bách đáp ứng yêu cầu của Nhân dân, giải quyết những vướng mắc, tồn đọng.

TP đồng thời tư duy tầm nhìn chiến lược tập trung triển khai các chủ trương lớn mà gần đây nhất là lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Nhờ phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên gương mẫu, gần dân, sát dân, TP đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nhờ đó giải quyết hiệu quả nhiều việc mới, việc khó như giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội chỉ trong vòng 1 năm đạt hơn 70%, đến nay đã đạt hơn 90%; di chuyển hàng nghìn ngôi mộ... mà không có đơn thư khiếu kiện.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, còn tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm nên ngày 7/8/2023 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cương kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, nêu cả 25 biểu hiện cụ thể làm căn cứ đánh giá và xử lý kỷ luật.

Chống tham nhũng hiệu quả rõ nhưng phòng tham nhũng còn "mờ"
Quang cảnh hội nghị

Làm rõ thêm các đề xuất, kiến nghị của Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế. Chẳng hạn, chống tham nhũng, tiêu cực thì hiệu quả rõ, nhưng phòng thì hiệu quả còn mờ cho nên phải tập trung thể chế hóa các chủ trương về tiết kiệm, chống lãng phí.

Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đánh giá cán bộ cũng rất cần thiết. Phải thể chế hóa thật rõ về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm thì mới tạo động lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Ngay như vướng mắc trong xử lý các dự án có sử dụng đất, nếu Chính phủ tổng hợp, đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyên đề tháo gỡ được để tổ chức đấu thầu, đấu giá thì sẽ giải phóng được nguồn lực rất to lớn để phát triển đất nước...

Thường xuyên coi trọng công tác chỉnh đốn đảng

Trước đó, báo cáo do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trình bày cho thấy, Đảng bộ TP luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong nhiều năm, Thành ủy Hà Nội đã tập trung xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo bằng các chương trình công tác; Khắc phục tình trạng ban hành quá nhiều nghị quyết, chỉ thị, tổ chức thực hiện không tập trung, ít hiệu quả.

Chống tham nhũng hiệu quả rõ nhưng phòng tham nhũng còn "mờ"
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến báo cáo tại hội ngh

Trong xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Thành ủy Hà Nội thường xuyên coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt quan tâm đến tính đoàn kết trong nội bộ Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng.

Việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng từ TP đến chi bộ được thực hiện thận trọng, bài bản. Công tác phát triển đảng viên đã được quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, kết quả kết nạp đảng viên hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, qua gần 40 năm đổi mới, hệ thống quy định, quy chế trong công tác cán bộ ngày càng đầy đủ, chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn hơn. Đặc biệt, năm 2018, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung cho đến nay.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả rất tích cực và đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, đối tượng, phương thức thực hiện.

Trong gần 40 năm qua, Thành ủy Hà Nội cũng luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và tiến hành "không ngừng", "không nghỉ". Thành ủy Hà Nội đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BanChấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và được Trung ương đánh giá là địa phương sớm nhất cả nước thành lập Ban Chỉ đạo…

Chống tham nhũng hiệu quả rõ nhưng phòng tham nhũng còn "mờ"
Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam trong 40 năm qua, Đoàn khảo sát của nhóm 5 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát tại Hà Nội nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP. Qua đó, góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước, Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 Đảng bộ trực thuộc và trên 475.000 đảng viên. Do đó, những thuận lợi và khó khăn của đất nước trong quá trình đổi mới nói chung, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị nói riêng cũng chính là thuận lợi khó khăn đặt ra với Hà Nội.

Thực tiễn phong phú, sinh động về hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội của Thủ đô không chỉ là chất liệu hình thành từ đường lối đổi mới của Đảng mà còn là nơi kiểm nghiệm rõ nét tính đúng đắn, hiệu quả của đường lối đổi mới.

Đọc thêm

Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Thời sự

Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

TTTĐ - Với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Tìm giải pháp giải quyết triệt để những vướng mắc trong quản lý, phát triển nhà ở Tin tức

Tìm giải pháp giải quyết triệt để những vướng mắc trong quản lý, phát triển nhà ở

TTTĐ - Chiều 21/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý vận hành, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.
Trung đoàn 720 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng 2019 – 2024 Tin tức

Trung đoàn 720 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng 2019 – 2024

TTTĐ - Sáng 21/5/2024, Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đại tá Lê Quang Sáu - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 dự, chỉ đạo đại hội.
Đẩy mạnh hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Tin tức

Đẩy mạnh hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

TTTĐ - Ngày 20/5, tại trụ sở Tỉnh ủy Thiểm Tây, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Thiểm Tây. Đây là một trong “Bát đại cố đô” và là địa phương có lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phương Hồng Vệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Tây An. Cùng dự có các đồng chí đại diện các cơ quan của tỉnh uỷ Thiểm Tây và thành phố Tây An.
Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất... Tin tức

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất...

TTTĐ - Chiều 20/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Tiết kiệm 83 nghìn tỷ đồng nguồn kinh phí, vốn Nhà nước Tin tức

Tiết kiệm 83 nghìn tỷ đồng nguồn kinh phí, vốn Nhà nước

TTTĐ - Năm 2023, công tác điều hành chi ngân sách Nhà nước được thực hiện chủ động, chặt chẽ theo dự toán, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa cần thiết, chậm triển khai. Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn Nhà nước năm 2023 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 83 nghìn tỷ đồng.
Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Tin tức

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

TTTĐ - Chiều 20/5, tại kỳ họp thứ 7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.
Tân Chủ tịch Quốc hội dự kiến tuyên thệ trong chiều nay Tin tức

Tân Chủ tịch Quốc hội dự kiến tuyên thệ trong chiều nay

TTTĐ - Theo dự kiến, chiều nay (20/5), ngay sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đạt 99,7% Tin tức

Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đạt 99,7%

TTTĐ - Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, 99,7% kiến nghị đã được giải quyết, trả lời.
Thách thức việc làm và thu nhập cho người dân nổi lên gay gắt Tin tức

Thách thức việc làm và thu nhập cho người dân nổi lên gay gắt

TTTĐ - Cử tri và Nhân dân kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để hạn chế các doanh nghiệp rời khỏi thị trường, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, vì thách thức về việc làm, thu nhập cho người dân đang là vấn đề nổi lên khá gay gắt.
Xem thêm