Tag

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin tức 20/09/2023 11:38
aa
TTTĐ - Sáng 20/9, tiếp tục Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, chất lượng.
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành mũi nhọn
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Chủ tịch Quốc hội: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo bước đột phá về thể chế
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 20/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Quy định cụ thể về đối tượng thu hút, chế độ đãi ngộ nhân tài

Trình bày tờ trình tóm tắt dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc ban hành luật là cần thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ Thủ đô tại một số Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 06-NQ/TƯ, Nghị quyết số 30-NQ/TƯ, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện qua hơn 9 năm thi hành Luật Thủ đô năm 2012.

Đại biểu  Thành phố Hà Nội tham dự phiên họp.
Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự phiên họp

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) xây dựng dựa trên 5 quan điểm chỉ đạo: Thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển Thủ đô; Quy định các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và tuân thủ Hiến pháp năm 2013; Bám sát 9 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua; cụ thể hóa tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù trong Luật để áp dụng được ngay; Kế thừa, phát triển các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm tốt của Luật Thủ đô 2012; Luật hóa các cơ chế, chính sách đặc thù đang thí điểm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với Thủ đô.

Dự thảo luật được bố cục thành 7 chương, 59 điều (tăng 3 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô 2012, trong đó giữ nguyên 3 Điều; Sửa đổi, bổ sung 18 điều; Quy định mới 38 điều). Về mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 (không tổ chức HĐND phường) và bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội.

Tăng cường năng lực của HĐND thành phố trên cơ sở kế thừa, bổ sung Nghị quyết số 160/2021/QH14; Theo đó tăng số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân (từ 95 lên 125 đại biểu), tỷ lệ đại biểu chuyên trách (từ 20% lên 25%), số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (từ 2 lên tối đa 3); Mở rộng thành phần Thường HĐND so với Luật Tổ chức chính quyền địa phương (bổ sung Ủy viên là Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội) nhằm nâng cao năng lực và tăng tính chuyên nghiệp của HĐND.

Dự thảo Luật quy định cụ thể về đối tượng thu hút, chế độ đãi ngộ nhân tài như tuyển dụng không qua thi tuyển, xếp lương, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo; Được ký hợp đồng làm việc hoặc đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Được ký hợp đồng làm việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, giáo dục.

Tương tự như chính sách đặc thù đang áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị Thủ đô với tổng mức chi không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Thủ đô, dự thảo Luật quy định phân quyền từ Thủ tướng Chính phủ xuống cho UBND thành phố Hà Nội được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho Hà Nội trong quản lý, thực hiện quy hoạch.

Về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Thủ đô, dự thảo Luật đã bổ sung 3 lĩnh vực mà HĐND thành phố Hà Nội được quy định mức phạt tiền cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định. Bên cạnh đó, còn quy định biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính chưa được pháp luật hiện hành quy định là ngừng cung cấp dịch vụ tại địa điểm vi phạm đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình

Phân quyền thẩm quyền đầu tư từ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công cho HĐND, UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời, để tạo sự linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn tại Thủ đô, dự thảo Luật cho phép Hà Nội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá riêng, phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm và nhu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô.

“Trong quá trình chỉnh lý dự thảo Luật, hiện còn 1 nội dung quy định về biên chế cán bộ, công chức, số lượng viên chức của thành phố Hà Nội được đề nghị tiếp tục xin ý kiến; trong đó đề nghị xem xét, tăng thẩm quyền cho thành phố Hà Nội chủ động quyết định biên chế cán bộ, công chức, số lượng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói.

Tạo cơ chế đột phá, huy động mọi nguồn lực

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan tham gia thẩm tra đều tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm, định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội được đặt ra trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo cơ chế đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, đưa Thủ đô tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

“Hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được Chính phủ chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, chất lượng, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội”, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan tham gia thẩm tra đều cho rằng, việc sửa đổi quy định về điều khoản áp dụng pháp luật là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật. Tuy nhiên, quy định về áp dụng Luật Thủ đô như dự thảo Luật do Chính phủ trình “trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn quy định của Luật này thì đối tượng được ưu đãi được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất” sẽ khó bảo đảm tính khả thi và hiệu quả như mong muốn, có thể gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước bởi cùng một việc xảy ra trên địa bàn Thủ đô nhưng sẽ có nhiều biện pháp xử lý khác nhau, tạo ra sự thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành việc tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội như dự thảo Luật trên cơ sở kế thừa mô hình đang được thí điểm theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội. Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội và HĐND quận, thị xã, nâng cao chất lượng đại biểu dân cử để tăng cường cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực trên địa bàn phường.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo thẩm tra Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thường trực Ủy ban Pháp luật thấy rằng, việc củng cố, nâng cao năng lực của HĐND thành phố Hà Nội thông qua việc tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố, tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách và tăng số Phó Chủ tịch HĐND thành phố là cần thiết, bảo đảm khả năng đảm đương thêm các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền theo luật và phù hợp với yêu cầu tổ chức chính quyền đô thị. Thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá cao việc đề xuất trong dự thảo Luật các cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, về các biện pháp bảo vệ Thủ đô, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP, trong quá trình thẩm tra, có ý kiến trong cho rằng, việc quy định HĐND thành phố Hà Nội được quy định mức tiền phạt cao hơn trên toàn địa bàn thành phố; Quy định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trong một số lĩnh vực là chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyền bình đẳng trước pháp luật.

Đọc thêm

31 cán bộ Lào tham gia lớp bồi dưỡng của Thành uỷ Hà Nội Tin tức

31 cán bộ Lào tham gia lớp bồi dưỡng của Thành uỷ Hà Nội

TTTĐ - Đây là lần đầu tiên Thành ủy Hà Nội mở các lớp đào tạo đối với cán bộ Thủ đô Viêng Chăn, Lào. 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Thủ đô Viêng Chăn gồm: Lớp thứ nhất dành cho học viên khối Đảng, đoàn thể và lớp thứ hai dành cho học viên khối chính quyền.
Những sáng kiến, nỗ lực bứt phá đáng ghi nhận Tin tức

Những sáng kiến, nỗ lực bứt phá đáng ghi nhận

TTTĐ - Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo.
Đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cản trở việc cải cách hành chính Tin tức

Đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cản trở việc cải cách hành chính

TTTĐ - Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo.
TP Hồ Chí Minh định hướng phát triển đường sắt đô thị Tin tức

TP Hồ Chí Minh định hướng phát triển đường sắt đô thị

TTTĐ - Sáng 15/7, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) khai mạc kỳ họp lần thứ 17. Tại đây, UBND thành phố sẽ trình bày đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố và nhiều vấn đề quan trọng khác.
Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 Tin tức

Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

TTTĐ - Ngày 14/7, tại quận Thốt Nốt, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Biến quyết tâm hành hành động, biến không thể thành có thể Tin tức

Biến quyết tâm hành hành động, biến không thể thành có thể

TTTĐ - Chiều 13/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông chiến lược tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Phát huy, lan toả tinh thần của "người đi xây" khối đại đoàn kết Tin tức

Phát huy, lan toả tinh thần của "người đi xây" khối đại đoàn kết

TTTĐ - Phát biểu tại Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu cấp TP giai đoạn 2019-2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, những cán bộ Mặt trận tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, tinh thần nêu gương, mẫu mực, kiên định niềm tin và biết dựa vào Nhân dân để phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Tin tức

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ

TTTĐ - Văn phòng cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc khoa học theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn.
Tập trung điều kiện tốt nhất tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Tin tức

Tập trung điều kiện tốt nhất tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo toàn thành phố bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố năm 2024.
Sớm quyết nghị cơ chế chính sách để cụ thể hoá Luật Thủ đô Tin tức

Sớm quyết nghị cơ chế chính sách để cụ thể hoá Luật Thủ đô

TTTĐ - HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức họp kỳ chuyên đề để quyết nghị các cơ chế chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi), sớm đưa Luật đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.
Xem thêm