Tag

Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy đổi mới sáng tạo

Đối thoại với Thanh niên 12/04/2024 08:10
aa
TTTĐ - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024.
Tạo cơ hội cho thanh niên phát huy năng lực, thực hiện hoài bão Mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy sáng tạo, đảm nhận khâu khó việc mới Thanh niên phát huy tinh thần "Năm xung kích", “Sáu khát vọng”
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Đoàn Thanh niên bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Đoàn Thanh niên bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Năm 2024 là năm thứ hai tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam, khẳng định sự quan tâm, tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với thanh niên và công tác thanh niên. Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương sau chương trình đối thoại năm 2023, các vấn đề được thanh niên quan tâm, kiến nghị cơ bản đã được giải quyết và thông báo rộng rãi theo quy định.

Thủ tướng đánh giá cao nội dung, chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia" của Chương trình đối thoại năm nay và khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững và Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những chia sẻ, ý kiến, đề xuất và kiến nghị rất phong phú, đa dạng, sâu sắc, sát thực tiễn, thể hiện sự tâm huyết, chủ động và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong tham gia thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là vai trò xung kích trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của thanh niên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Bhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của thanh niên; đồng thời tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên; bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về thanh niên và công tác thanh niên. Các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về chuyển đổi số, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng số...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của toàn xã hội về vai trò của thanh niên là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.

Cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học gắn với triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động đối thoại với thanh niên; lắng nghe, giải quyết các vấn đề, kiến nghị của thanh niên; triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm khuyến khích, huy động thanh niên tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng chúc mừng các gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng chúc mừng các gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần "Năm xung kích" trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia; phải có "Sáu khát vọng"

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông báo tới tổ chức Đoàn các cấp để tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến thanh niên và chuyển tới thanh niên mong muốn, kỳ vọng và thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đối với thế hệ thanh niên Việt Nam.

Thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần "Năm xung kích" trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia: Xung kích trong nâng cao nhận thức số; xung kích xây dựng, hoàn thiện thể chế số; xung kích phát triển hạ tầng số; xung kích đào tạo nguồn nhân lực số; xung kích trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và văn hóa số.

Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy đổi mới sáng tạo
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phong trào thanh niên muốn "sống" được thì phải gắn lợi ích giữa cá nhân với lợi ích tập thể và lợi ích của đất nước. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thanh niên Việt Nam phải có "Sáu khát vọng": Khát vọng đóng góp, cống hiến; khát vọng học tập, rèn luyện; khát vọng đổi mới, sáng tạo; khát vọng lập thân, lập nghiệp; khát vọng hội nhập, phát triển; khát vọng đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân tộc.

Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp lựa chọn các công việc trọng tâm, trọng điểm phù hợp với các phong trào thanh niên, nhất là phong trào học tập công nghệ thông tin; phong trào học tập ngoại ngữ; phong trào bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên hỗ trợ, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số quốc gia.

Đọc thêm

Thanh niên phát huy tinh thần "Năm xung kích", “Sáu khát vọng” Đối thoại với Thanh niên

Thanh niên phát huy tinh thần "Năm xung kích", “Sáu khát vọng”

TTTĐ - Đó là thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các bạn trẻ trong chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, diễn ra ngày 26/3 tại Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên Đối thoại với Thanh niên

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên

TTTĐ - Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 diễn ra vào sáng nay 26/3, nhiều tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trên cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các Bộ giải đáp.
Cải cách hành chính, tạo lập cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo Đối thoại với Thanh niên

Cải cách hành chính, tạo lập cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo

TTTĐ - Cải cách hành chính, tạo lập cơ sở dữ liệu lớn là những nội dung được đề cập trong chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên diễn ra ngày 26/3.
An ninh mạng là “chiếc phanh” để chuyển đổi số nhanh, an toàn hơn Đối thoại với Thanh niên

An ninh mạng là “chiếc phanh” để chuyển đổi số nhanh, an toàn hơn

TTTĐ - An toàn, an ninh mạng là nội dung được nhiều bạn trẻ quan tâm tại chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, diễn ra sáng 26/3.
Thanh niên chính là lực lượng giương cao ngọn cờ chuyển đổi số Đối thoại với Thanh niên

Thanh niên chính là lực lượng giương cao ngọn cờ chuyển đổi số

TTTĐ - “Với sứ mệnh là chủ nhân tương lai, là rường cột của nước nhà, thanh niên chính là lực lượng giương cao ngọn cờ chuyển đổi số Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển”.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia Đối thoại với Thanh niên

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

TTTĐ - Sáng 26/3, trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên năm 2024, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Bộ Nội Vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, với chủ đề: "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia".
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số Đối thoại với Thanh niên

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số

TTTĐ - Sáng 26/3, đúng ngày kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia".
Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số Đối thoại với Thanh niên

Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số

TTTĐ - Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).
Lãnh đạo quận Hoàng Mai giải đáp băn khoăn cho bạn trẻ Đối thoại với Thanh niên

Lãnh đạo quận Hoàng Mai giải đáp băn khoăn cho bạn trẻ

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quận uỷ Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy với đoàn viên, thanh niên quận Hoàng Mai năm 2024.
Giúp các em nhỏ ổn định về tâm lý, sức khỏe tinh thần Đối thoại với Thanh niên

Giúp các em nhỏ ổn định về tâm lý, sức khỏe tinh thần

TTTĐ - Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chú trọng các hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe tinh thần, tư vấn tâm lý, cung cấp kiến thức, kỹ năng để các em ứng phó với những thay đổi tâm sinh lý; nghiên cứu, triển khai mô hình “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục…
Xem thêm