Tag

Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

Muôn mặt cuộc sống 25/05/2024 20:00
aa
TTTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa phát Thông báo số 243/TB-VPCP ngày 25/5/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo Đóng điện, đưa vào khai thác chậm nhất ngày 30/6/2024 Quyết tâm hoàn thành, đóng điện vào ngày 30/6
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Việc hoàn thành các dự án đường dây 500 kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trước 30 tháng 6 năm 2024 là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện cho miền Bắc để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân trong các tháng sắp tới năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành khối lượng lớn công việc, bàn giao hết mặt bằng của 1177 vị trí móng và 478/513 khoảng néo; đúc xong 1162/1177 vị trí cột; hoàn thành và đang lắp dựng 620/1177 cột thép, thực hiện kéo dây tại 17 khoảng néo. Kết quả đạt được rất đáng ghi nhận và trân trọng. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm, vào cuộc tích cực của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền địa phương vào cuộc; sự đồng tình, ủng hộ của người dân nơi có dự án đi qua, sẵn sàng nhường chỗ ở, nơi canh tác, nơi sản xuất kinh doanh cho công trình trọng điểm quốc gia...

Thủ tướng biểu dương Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành liên quan đã quan tâm, thường xuyên hỗ trợ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của dự án; sự nỗ lực, quyết tâm cao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các nhà thầu và đặc biệt là gần 10.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động làm việc trên công trường với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", làm việc liên tục 24/7, "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "xuyên ngày lễ, ngày tết", "chỉ bàn làm, không bàn lùi" cố gắng hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra.

Quá trình triển khai dự án đã cho thấy nhiều kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai dự án trọng điểm quốc gia như: cần phải dựa vào nhân dân, sức mạnh từ nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác thi đua; nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ, diễn biến tình hình để có giải pháp phù hợp thúc đẩy tiến độ dự án; huy động tốt các nguồn lực, tổ chức triển khai khoa học; phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tập trung chỉ đạo sản xuất đủ cột thép, bảo đảm tiến độ, không để móng chờ cột

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc còn rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều, do đó đề nghị tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo sản xuất đủ cột thép, bảo đảm tiến độ, không để móng chờ cột; khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng các khoảng néo để tổ chức kéo dây; đôn đốc bàn giao sớm trang thiết bị, cột thép nhập khẩu theo đúng yêu cầu tiến độ của dự án; tổ chức thông quan ngay khi hàng hòa về cửa khẩu, cảng biển; phối hợp huy động tối đa nhân lực có kinh nghiệm, đủ điều kiện từ các tập đoàn, tổng công ty như Viettel, PVN, VNPT… phục vụ thi công dựng cột và kéo dây.

Các bộ, cơ quan, nhất là chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, công nhân, người lao động cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để hoàn thành công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối trước 30 tháng 6 năm 2024.

Trong quá trình tổ chức thi công, các đơn vị cần bảo đảm tốt các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại những vị trí có địa hình phức tạp, hiểm trở, thời tiết giao mùa, diễn biến dông lốc bất thường, ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức thi công; phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tổ chức thi công bảo đảm tiến độ đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Hoàn thiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trình Thủ tướng Chính phủ trước 27/5/2024

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương tổ chức thẩm tra để hoàn thiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 27 tháng 5 năm 2024.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan quản lý sớm hoàn tất thỏa thuận biện pháp tổ chức thi công giao cắt đường dây 500 kV mạch 3 với các đường giao thông (đường bộ, đường sông, đường sắt) để các nhà thầu tổ chức kéo dây; tạo điều kiện để Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ giao nhận hàng hóa tại các cảng biển, cảng hàng không, theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan, Hải quan các cửa khẩu (đường bộ, đường sắt và đường biển…) phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan nước bạn, hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thông quan theo đúng quy định của pháp luật ngay khi nhận được hồ sơ đối với các vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Bộ Công thương chỉ đạo quyết liệt các Thương vụ tập trung hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia trong giao nhận, vận tải hàng hóa tại một số nước có nhập khẩu hàng hóa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hướng dẫn các địa phương trong việc điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để kịp thời phục vụ thi công dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tập trung tối đa nhân lực và thiết bị thi công dựng cột và kéo dây, khẩn trương hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng trồng cây cao su bị ảnh hưởng bởi dự án như kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh; chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các tập đoàn, tổng công ty khác có kinh nghiệm, đủ điều kiện, hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nhân lực và thiết bị phục vụ công tác thi công dựng cột và kéo dây.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Huy động tối đa nhân lực địa phương cùng tham gia thi công dự án

Thủ tướng Chính phủ đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công dự án tại địa phương; kịp thời động viên công nhân, người lao động làm việc tại công trường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng các khoảng néo còn lại cho đơn vị thi công trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Các tỉnh đôn đốc các hộ dân tự tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản và chặt hạ cây cối trong hành lang tuyến xong trước ngày 15 tháng 6 năm 2024 để tổ chức nghiệm thu đóng điện các dự án; đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam huy động tối đa nhân lực địa phương, nhất là các công ty điện lực tỉnh cùng tham gia thi công dự án.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh (trừ hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh) sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hành lang an toàn để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Hoàn thành đóng điện trước ngày 30/6/2024

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia rà soát, hoàn thiện lại đường găng tiến độ, bảo đảm đến 20 tháng 6 năm 2024 sẽ hoàn thành việc kéo dây và hoàn thành đóng điện trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năngthường xuyên kiểm tra đôn đốc (hằng ngày, hằng tuần) các nhà thầu (nhất là các nhà thầu cung cấp cột thép), tiếp tục tập trung cao độ, khẩn trương triển khai với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", kịp thời có giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức để tổ chức thi công liên tục 24/7, "3 ca, 4 kíp", xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", đáp ứng tiến độ đề ra, bảo đảm tốt các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình.

Thủ tướng yêu cầu tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan để huy động, tận dụng lao động sẵn có, bảo đảm đủ nguồn nhân lực tham gia thực hiện dựng cột và kéo dây; đồng thời có giải pháp thi công hợp lý, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến người dân địa phương.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để hỗ trợ nguồn lực con người, phương tiện phục vụ tiến độ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Đọc thêm

“Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, động lực cho ngày trở về Muôn mặt cuộc sống

“Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, động lực cho ngày trở về

TTTĐ - Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” do Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Ban Thanh niên Công an Nhân dân (Bộ Công an); Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng, Trại giam Xuân Nguyên tổ chức.
Báo Kinh tế và Đô thị khai trương văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk Muôn mặt cuộc sống

Báo Kinh tế và Đô thị khai trương văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk

TTTĐ - Sáng nay (14/6/2024), tại thành phố Buôn Ma Thuật, báo Kinh tế và Đô thị long trọng tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk.
Giải "bài toán" phát triển kinh tế báo chí truyền thông Muôn mặt cuộc sống

Giải "bài toán" phát triển kinh tế báo chí truyền thông

TTTĐ - Sáng 14/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo "Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số".
Báo Tuổi trẻ Thủ đô được UBND TP Hà Nội tặng bằng khen Muôn mặt cuộc sống

Báo Tuổi trẻ Thủ đô được UBND TP Hà Nội tặng bằng khen

TTTĐ - Sáng 14/6, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân hội viên có thành tích trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2023; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2024 và thẻ hội viên.
Chuyện tình đẹp như cổ tích bên bàn cờ vua của 9X Hà Nội Muôn mặt cuộc sống

Chuyện tình đẹp như cổ tích bên bàn cờ vua của 9X Hà Nội

TTTĐ - Bị khiếm thị từ nhỏ nhưng Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1998 tại Hà Nội) khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực vươn lên trong cuộc sống và niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn cờ vua. Tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) năm 2022 diễn ra tại Indonesia, Nguyễn Thị Hồng đã giành 2 Huy chương Vàng cá nhân.
Lãnh đạo Hải Phòng gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn Muôn mặt cuộc sống

Lãnh đạo Hải Phòng gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn

TTTĐ - Ngày 13/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn Hải Phòng, nhân Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Không ngừng nỗ lực, khẳng định dấu ấn trên mặt trận tuyên truyền Muôn mặt cuộc sống

Không ngừng nỗ lực, khẳng định dấu ấn trên mặt trận tuyên truyền

TTTĐ - Sáng 12/6, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Phổ biến pháp luật an toàn lao động đến hơn 200 công nhân Muôn mặt cuộc sống

Phổ biến pháp luật an toàn lao động đến hơn 200 công nhân

TTTĐ - Sáng 12/6, Báo Lao động Thủ đô và Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình đối thoại - giao lưu trực tuyến truyền thông chính sách với chuyên đề “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội”.
Tăng cường quản lý việc cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe Muôn mặt cuộc sống

Tăng cường quản lý việc cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

TTTĐ - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo sở y tế các địa phương tăng cường công tác quản lý việc khám, cấp bản giấy và bản điện tử giấy khám sức khỏe của người lái xe và xử lý các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám, cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe không đúng quy định.
Hải Dương: Tổ bảo vệ an ninh cơ sở nhận hỗ trợ bao nhiêu? Muôn mặt cuộc sống

Hải Dương: Tổ bảo vệ an ninh cơ sở nhận hỗ trợ bao nhiêu?

TTTĐ - HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên và mức hỗ trợ đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm