Tag

Xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ trong quy hoạch đô thị và nông thôn

Tin tức 22/04/2024 13:15
aa
TTTĐ - Về định hướng nội dung xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Thường trực Ủy ban Kinh tế đặc biệt nhấn mạnh, cần kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình trạng dự án “treo”, chậm triển khai thực hiện trên thực tế.
Đưa yếu tố thông minh vào quy hoạch đô thị
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp

Ngày 22/4, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn

Trình bày tờ trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, dự án Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý, công cụ quản lý đồng bộ, toàn diện, thống nhất để điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, khắc phục được các tồn tại, hạn chế, bất cập và khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và xã hội.

Theo tờ trình, dự án Luật đã sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành đã được thực tế chứng minh không còn phù hợp, qua đó, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày tờ trình
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày tờ trình

Đáng chú ý, tại dự thảo Luật đã có những quy định nhằm tăng cường phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới theo hướng: Phân cấp cho UBND cấp tỉnh tổ chức lập tất cả các quy hoạch chung đô thị; trước khi phê duyệt cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản đối với quy hoạch chung đô thị loại IV cho cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Dự án luật cũng bổ sung chức năng thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn đối với một số cơ quan nhà nước như: Đại học Quốc gia, Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp…; phân cấp về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thuộc Thủ tướng Chính phủ cho UBND cấp tỉnh.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Việc hợp nhất các quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn vào một luật là phù hợp, hướng tới bảo đảm thống nhất về định hướng chung trong kiểm soát, quản lý, phát triển đô thị và nông thôn, phát triển hài hòa và gắn kết giữa không gian đô thị và nông thôn, bổ trợ cho sự phát triển chung của địa phương, vùng và cả nước.

Về định hướng nội dung xây dựng Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nêu rõ, cần bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn phù hợp, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững; lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hòa giữa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế, quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về hồ sơ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị: Bổ sung nội dung đánh giá tác động cụ thể đối với những quy định mới tại dự thảo Luật so với quy định hiện hành của pháp luật; Bổ sung nội dung tổng kết thi hành quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thuộc Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đang được thực hiện thí điểm theo 8 Nghị quyết của Quốc hội, trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ theo 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Làm rõ mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng Nông thôn mới

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng dự án luật của cơ quan soạn thảo; đồng thời, đánh giá cao Ủy ban Kinh tế đã có báo cáo thẩm tra sơ bộ nêu nhiều vấn đề lớn chi tiết để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện thêm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến thẩm tra và các ý kiến tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện về hồ sơ dự án Luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển và thống nhất các quy định về quy hoạch đô thị tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các quy định về quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn tại Luật Xây dựng năm 2014. Bên cạnh đó, dự án luật góp phần cụ thể hóa Luật Quy hoạch và cụ thể hóa một vấn đề mới cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các luật liên quan...

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Cho rằng, dự án luật nên quy định một số nguyên tắc về mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng Nông thôn mới; mối quan hệ giữa đô thị hóa và kinh tế đô thị..., Chủ tịch Quốc hội đề nghị, dự án luật cần rà soát, làm rõ hơn vấn đề quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cần rà soát; tiêu chí, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số, kết cấu hạ tầng; vấn đề điều chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát để bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật này với các luật liên quan, trong đó có dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, cũng như các luật hiện hành như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường… Về các thuật ngữ, dự thảo luật có các thuật ngữ “quy hoạch chung huyện” và “quy hoạch huyện” hay “lấy ý kiến cộng đồng dân cư”, “lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư”… cần được phân định, làm rõ.

Đọc thêm

Ninh Bình cần dựa vào công nghiệp và dịch vụ để bứt phá Tin tức

Ninh Bình cần dựa vào công nghiệp và dịch vụ để bứt phá

TTTĐ - Ngày 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có mục tiêu đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Tán thành các quy định vượt trội phát triển khoa học công nghệ Tin tức

Tán thành các quy định vượt trội phát triển khoa học công nghệ

TTTĐ - Các quy định về chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Dự thảo Luật đã có bước hoàn thiện đáng kể.
Quy định rõ hơn các chính sách ưu tiên phát triển không gian ngầm Tin tức

Quy định rõ hơn các chính sách ưu tiên phát triển không gian ngầm

TTTĐ - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể rõ ràng về chiến lược, quy hoạch, ưu tiên đầu tư, quỹ đất, chính sách, thu hút các kiến trúc sư tầm cỡ quốc tế để giúp Hà Nội có những công trình mang điểm nhấn, dấu ấn của khu vực và toàn cầu.
Tin tưởng Hà Nội sẽ có bước phát triển đột phá Tin tức

Tin tưởng Hà Nội sẽ có bước phát triển đột phá

TTTĐ - Đến nay, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được đánh giá đã hoàn thiện, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đầy đủ các ý kiến đóng góp, kỳ vọng sẽ nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Các gói thầu phải chọn lựa được nhà đầu tư quốc tế có năng lực, kinh nghiệm Tin tức

Các gói thầu phải chọn lựa được nhà đầu tư quốc tế có năng lực, kinh nghiệm

TTTĐ - Ngày 28/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Báo chí góp sức vì Hà Nội văn minh, hiện đại Tin tức

Báo chí góp sức vì Hà Nội văn minh, hiện đại

TTTĐ - Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 6/2024. Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
Đẩy mạnh phân cấp, quản lý biên chế cho Hà Nội Tin tức

Đẩy mạnh phân cấp, quản lý biên chế cho Hà Nội

TTTĐ - “Theo tinh thần chủ trương của Đảng là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự quản của chính quyền Thủ đô, do đó đề nghị Quốc hội nên đẩy mạnh phân cấp, quản lý về biên chế, giao cho Hà Nội được quyền quyết định về biên chế cán bộ công chức, viên chức…”- đại biểu Quốc hội nêu ý kiến.
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ vào tháng 6 Tin tức

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ vào tháng 6

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.
Giúp chính quyền Hà Nội chủ động đảm đương tốt vai trò Thủ đô Tin tức

Giúp chính quyền Hà Nội chủ động đảm đương tốt vai trò Thủ đô

TTTĐ - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 28/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Cởi mở hơn với việc ghi âm, ghi hình của báo chí tại toà Tin tức

Cởi mở hơn với việc ghi âm, ghi hình của báo chí tại toà

TTTĐ - Sáng nay, 28/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức Toà án Nhân dân (sửa đổi).
Xem thêm