Tag
“Vi-rút sợ trách nhiệm”: Kỳ vọng vào “liều thuốc đặc trị”

Bài 4: “Thuốc kháng sinh liều cao”

Tin tức 18/10/2023 07:00
aa
TTTĐ - Ngày 7/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố”.
“Vi-rút sợ trách nhiệm”: Kỳ vọng vào “liều thuốc đặc trị” “Vi-rút sợ trách nhiệm”: Kỳ vọng vào “liều thuốc đặc trị”
Bài 2: Ai sợ trách nhiệm thì đứng sang một bên… Bài 2: Ai sợ trách nhiệm thì đứng sang một bên…
Bài 3: Không thể đổ lỗi do công cuộc chống tham nhũng Bài 3: Không thể đổ lỗi do công cuộc chống tham nhũng
đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành ủy Hà Nội trong giải quyết một vấn đề cấp bách đang đặt ra; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội.

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Trước đó, Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh: Dư luận bức xúc, lo lắng trước tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm…

Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, những điều đảng viên không được làm; cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiền phong, gương mẫu.

Quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 24-CT/TU được phổ biến và quán triệt đến từng chi bộ. Chỉ thị 24-CT/TU nêu 6 nhiệm vụ trong công tác cán bộ, trong đó có nội dung nhiệm vụ xác định rõ chế tài kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị.

Cụ thể, thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị TP.

Thứ hai, yêu cầu các cấp, các ngành phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm gắn với quy trình hóa, cá thể hoá, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc.

Thứ ba, rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp, ngành, đơn vị theo nguyên tắc là toàn bộ các nội dung phải được quản lý đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, một việc giao một đơn vị chủ trì, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định hiện hành của Trung ương và thành phố.

Thứ tư, về công tác cán bộ, yêu cầu phải kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ năm, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan.

Thứ sáu, phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; Đưa kết quả thực hiện Chỉ thị này thành một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương…

Ông Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh
Ông Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh

Nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu

Cùng với việc ban hành Chỉ thị này, còn có văn bản Phụ lục kèm theo gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP bao gồm 12 biểu hiện về vi phạm kỷ cương, kỷ luật; 9 biểu hiện về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; 4 biểu hiện về trong việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo; Qua đó, cung cấp cách nhận biết về biểu hiện vi phạm để cán bộ, công chức “tự soi, tự sửa”, tự rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Là địa phương đầu tiên của TP tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU tới cán bộ chủ chốt của huyện và các xã thị trấn, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, việc nhanh chóng triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU giúp cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện thấy được tính chất quan trọng của việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thay đổi thích ứng với thực tiễn công việc trong tình hình mới.

Theo Bí thư Huyện ủy Đông Anh, Chỉ thị số 24-CT/TU như “liều thuốc kháng sinh” trị bệnh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ va chạm… dẫn đến chất lượng công việc không cao, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của huyện. Căn cứ theo Chỉ thị, huyện sẽ kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu; Không chủ động, thiếu sáng tạo, dẫn đến kém hiệu quả trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

“Với tinh thần trên, huyện yêu cầu mỗi lãnh đạo, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn phải xây dựng cho mình một chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Chỉ thị theo quy chế hoạt động và chức trách, nhiệm vụ được giao” - ông Lê Trung Kiên chia sẻ.

Cho biết về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24, ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh chia sẻ thêm, trên cơ sở gợi ý của Thành ủy về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc làm cơ sở để đối chiếu, kiểm điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế từ sớm, từ xa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc, UBND huyện yêu cầu các phòng ban, bộ phận chuyên môn trực thuộc khẩn trương xây dựng kế, hoạch thực hiện Chỉ thị.

Tinh thần chung là nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi công việc; Kịp thời khen thưởng, bảo vệ cán bộ công chức, viên chức có sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. UBND huyện đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó có nội dung 100% công việc của các phòng ban, UBND xã thị trấn trên địa bàn được giải quyết đúng hạn, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ.

(Còn nữa)

Đọc thêm

Tổng Kiểm toán Nhà nước và 3 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn Tin tức

Tổng Kiểm toán Nhà nước và 3 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

TTTĐ - 4 thành viên Chính phủ, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tại phố Trung Kính Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tại phố Trung Kính

TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Quốc hội chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân Tin tức

Quốc hội chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân

TTTĐ - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đến hiện trường và bệnh viện thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn.
Khẩn trương hỗ trợ tối đa người bị nạn Tin tức

Khẩn trương hỗ trợ tối đa người bị nạn

TTTĐ - Ngay sau khi xảy ra vụ cháy nhà dân vào đêm 23/5, tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội làm nhiều người tử vong, sáng 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.
Quyết tâm hoàn thành, đóng điện vào ngày 30/6 Tin tức

Quyết tâm hoàn thành, đóng điện vào ngày 30/6

TTTĐ - Ngày 23/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về việc triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, các phương án bảo đảm cung ứng điện trong thời kỳ cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo.
Cán bộ phải biết sợ sai nhưng không thể sợ trách nhiệm Tin tức

Cán bộ phải biết sợ sai nhưng không thể sợ trách nhiệm

TTTĐ - Cán bộ phải biết sợ sai để không làm sai nhưng không thể sợ trách nhiệm, sợ việc mình phải thực hiện…
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước Tin tức

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước.
Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống Tin tức

Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống

TTTĐ - Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên sẽ tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo sức mạnh to lớn để xây dựng quận Long Biên trở thành đô thị đáng sống của Thủ đô Hà Nội và cả nước.
Người dân đổ xô tích trữ vàng, tiền đâu sản xuất kinh doanh? Tin tức

Người dân đổ xô tích trữ vàng, tiền đâu sản xuất kinh doanh?

TTTĐ - Khi giá vàng tăng cao sẽ tác động đến rất nhiều yếu tố, người dân sẽ đổ xô đi mua, tích trữ vàng thay vì đem tiền đi đầu tư, gửi tiết kiệm hay sản xuất, kinh doanh. Vì thế, Nhà nước phải sớm có biện pháp đưa giá vàng trong nước về trạng thái bình ổn, ít nhất là phải tương đồng với thế giới.
Phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Tin tức

Phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

TTTĐ - Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội thông qua.
Xem thêm