Tag

Hoạt động gần 5 năm, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ vẫn chưa có giấy phép

Tin Y tế 01/10/2023 10:45
aa
TTTĐ - Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ. Đáng nói, dù chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng mỗi năm bệnh viện này vẫn tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân tới khám và điều trị.
Vụ nữ bệnh nhân tử vong sau khi nâng ngực: Bệnh viện 1A báo cáo gì? Phòng khám đa khoa Việt Sing bị xử phạt và tước giấy phép 4 tháng

Nhiều thiếu sót, vi phạm

Ngày 14/9, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Kết luận thanh tra số 214/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, cá nhân; Việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ; Công tác quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ, qua đó chỉ ra nhiều thiếu sót tại bệnh viện này.

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH chỉ ra nhiều sai phạm tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ
Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH chỉ ra nhiều sai phạm tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ

Cụ thể, về giấy phép đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện và các giấy phép có liên quan đến hoạt động của bệnh viện, kết luận thanh tra nêu rõ: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 2 Điều 42 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009.

Tại bệnh viện này, việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng viên chức chưa đúng, chưa đầy đủ. Có đến 5 phòng, khoa, xưởng (Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tài chính - kế toán, Khoa Cấp cứu và Khám bệnh, Khoa Dược Cận lâm sàng, Xưởng chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp) chưa đủ số lượng viên chức để thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, thành phần Hội đồng Tuyển dụng viên chức có Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Đào Thanh Hải không phải phụ trách công tác tổ chức cán bộ theo quy định; Hội đồng Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp không có chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng theo quy định tại điểm b khoản 1, Điều 8 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Năm 2021, bệnh viện chưa tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Năm 2023, bệnh viện chưa xây dựng quy hoạch mới giai đoạn 2026 - 2031 đối với các chức danh quản lý cấp phòng/khoa/xưởng theo hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH và các công văn hướng dẫn khác về công tác quy hoạch cán bộ.

Về công tác quản lý tài chính, tài sản, kết luận thanh tra thể hiện: Bệnh viện chưa thực hiện đúng, đủ trong thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản khi rút và sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên ngân sach Nhà nước (NSNN) cấp, ghi tăng doanh thu 2 lần và ghi tăng 2 lần chi phí làm một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính tăng cao không đúng thực tế.

Kế toán hạch toán chuyển những tài sản cố định (TSCĐ) có giá trị còn lại dưới 10 triệu đồng sang công cụ, dụng cụ (trong đó, năm 2021 chuyển số tiền hơn 811 triệu đồng; Năm 2022 chuyển số tiền hơn 3,2 tỷ đồng) là không đúng nguyên tắc hạch toán tài khoản 211 theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bệnh viện cũng chưa trích hao mòn, khấu hao TSCĐ vô hình là “Phần mềm quản lý bệnh viện”, nguyên giá 250 triệu đồng đưa vào sử dụng từ tháng 7/2019.

Ngoài ra, bệnh viện hạch toán khấu hao tài sản cố định không đúng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, làm sai lệch các chỉ tiêu, cụ thể như: Tăng doanh thu, tăng thặng dư từ nguồn NSNN không đúng thực tế số tiền hơn 111 triệu đồng; Tăng doanh thu nguồn NSNN, tăng chi phí quản lý và không phản ánh được số khấu hao vào tài khoản; Chênh lệch với số hao mòn và khấu hao trên báo cáo tài chính (năm 2021, 2022) số tiền 464,2 triệu đồng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); Kê khai tài sản, thu nhập, ứng dụng công nghệ thông tin, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH kết luận: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ chưa gửi kế hoạch PCTNTC năm 2022 về Bộ LĐ-TB&XH; Gửi kế hoạch PCTNTC năm 2021 và 2023 chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Bệnh viện cũng chưa ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn năm 2021, 2022 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chưa xác định những vị trí việc làm thuộc đơn vị có nguy cơ xảy ra tham nhũng và biện pháp phòng ngừa báo cáo Bộ LĐ-TB&XH; Chưa thực hiện báo cáo định kỳ về công tác PCTNTC quý, 6 tháng, 9 tháng theo quy định…

Đáng chú ý, bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, 2022 của ông Dương Hữu Đức - Giám đốc bệnh viện và ông Võ Đức Minh - Kế toán viên không thể hiện đầy đủ nội dung phải kê khai; Thời điểm bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 chưa đúng theo yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH; Chưa sử dụng hòm thư điện tử công vụ theo quy định tại Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ (ảnh: Nguyễn Thuận)
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ (Ảnh: Nguyễn Thuận)

Kiến nghị tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh

Trước những thiếu sót, vi phạm trên, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ không thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Rà soát sắp xếp viên chức đáp ứng đủ số lượng để thành lập khoa, phòng theo quy định; Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức và Hội đồng Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Bệnh viện thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với chức danh quản lý cấp phòng/khoa/xưởng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH; Thực hiện quy trình nâng bậc lương thường xuyên theo quy định; Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo đúng thành phần quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2019/TT-LĐTBXH.

Về việc thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị: Căn cứ dự toán NSNN giao nguồn kinh phí không thường xuyên hỗ trợ dịch vụ khám, chữa bệnh cho đối tượng bảo trợ xã hội, nếu kinh phí NSNN hỗ trợ được chuyển sang giá dịch vụ khám chữa bệnh thì ghi tăng doanh thu hoạt động dịch vụ theo hướng dẫn hạch toán doanh thu tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bệnh viện điều chỉnh, sửa chữa các bút toán sai lệch do hạch toán; Điều chỉnh các bút toán khấu hao tài sản cố định không đúng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và xác định nguyên nhân chênh lệch số tiền trong sổ tài sản cố định với số hao mòn và khấu hao trên báo cáo tài chính…

Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra thiếu sót, vi phạm nêu trên.

Thanh tra Bộ cũng kiến nghị lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ tạm dừng thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho đến khi đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ được thành lập theo Quyết định 1833/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, có quy mô 100 giường bệnh. Tiền thân của bệnh viện trước đây có tên là Trung tâm Chỉnh hình và hướng nghiệp Cần Thơ, được Bộ LĐ-TB&XH tiếp nhận từ Bộ Tư lệnh Quân khu 9, sau đó được chuyển giao cho UBND Cần Thơ quản lý.

Năm 2011, trung tâm này được bàn giao về Bộ LĐ-TB&XH. Năm 2018, Bộ ban hành quyết định thành lập bệnh viện trên cơ sở tổ chức lại trung tâm. Đến ngày 26/9/2019, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện.

Theo kết luận thanh tra, từ đầu năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2023, bệnh viện đã khám cho gần 20.000 lượt bệnh nhân, phẫu thuật chỉnh hình trên 350 ca, tập vật lý trị liệu cho khoảng 99.000 lượt, châm cứu trên 3.000 lượt, chụp X-quang cho 6.600 ca...

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí cho 100 nữ đoàn viên, người lao động Tin Y tế

Khám sức khỏe miễn phí cho 100 nữ đoàn viên, người lao động

TTTĐ - Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phối hợp với Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nôi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm, phát thuốc miễn phí đợt 1 cho đoàn viên, người lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Hà Nội ghi nhận 41 ca mắc sốt xuất huyết Tin Y tế

Hà Nội ghi nhận 41 ca mắc sốt xuất huyết

TTTĐ - Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 10 - 17/5), toàn thành phố ghi nhận 68 ca mắc tay chân miệng, giảm 61 ca mắc so với tuần trước đó; sốt xuất huyết ghi nhận 41 ca mắc, tăng 16 ca so với tuần trước.
Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thêm hàng trăm loại thuốc Tin Y tế

Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thêm hàng trăm loại thuốc

TTTĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành các quyết định công bố gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với gần 130 loại sản phẩm.
Gia tăng bệnh nhân bị rắn cắn vào mùa hè Tin Y tế

Gia tăng bệnh nhân bị rắn cắn vào mùa hè

TTTĐ - Hè là mùa sinh sôi, phát triển của rắn nên số bệnh nhân phải nhập viện do rắn cắn cũng tăng lên đáng kể.
Vắc xin phòng sốt xuất huyết chính thức được cấp phép lưu hành Tin Y tế

Vắc xin phòng sốt xuất huyết chính thức được cấp phép lưu hành

TTTĐ - Bộ Y tế vừa ký quyết định cấp phép, gia hạn giấy đăng ký lưu hành cho 40 loại vắc xin, sinh phẩm, trong đó có vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết.
Nguy cơ cao khi mang thai bị đái tháo đường Tin Y tế

Nguy cơ cao khi mang thai bị đái tháo đường

TTTĐ - Theo thông tin của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân nữ (40 tuổi) với tình trạng đường máu cao, tiền sử từng mắc đái tháo đường thai kỳ ở 2 lần mang thai trước đó.
Báo động đỏ cấp cứu bệnh nhi đa chấn thương nghiêm trọng Tin Y tế

Báo động đỏ cấp cứu bệnh nhi đa chấn thương nghiêm trọng

TTTĐ - Ngày 16/5, theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện báo động đỏ toàn viện, đẩy thẳng bệnh nhi đa chấn thương vào phỏng mổ để vừa hồi sức vừa chẩn đoán và phẫu thuật, nỗ lực cứu bé gái.
Phát động Tháng Hành động vì trẻ em và khai mạc hè Tin Y tế

Phát động Tháng Hành động vì trẻ em và khai mạc hè

TTTĐ - Ngày 16/5, UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè với chủ đề “Xây dựng cộng đồng an toàn - xã hội chung tay phòng chống tai nạn thương tích”.
Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống tăng huyết áp 17/5 Tin Y tế

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống tăng huyết áp 17/5

TTTĐ - Ngày 16/5, Trung tâm Y tế (TTYT) quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống tăng huyết áp với chủ đề “Đo huyết áp đúng - Kiểm soát huyết áp tốt - Sống khỏe”.
Phối hợp kiểm tra, xử lý các sai phạm trong lĩnh vực y tế Instant Article (Facebook)

Phối hợp kiểm tra, xử lý các sai phạm trong lĩnh vực y tế

TTTĐ - Lần đầu tiên, Thanh tra Sở Y tế và Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM (Sở LĐ-TB&XH) chủ động phối hợp đi kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm một cơ sở đào tạo tiêm filler, botox trái phép trên địa bàn thành phố. Sự kiện này được xem là dấu hiệu tích cực khởi động cho sự phối hợp giữa 2 Sở theo hướng sâu, rộng hơn, tất cả vì lợi ích chung của người dân và xã hội.
Xem thêm